Carl O. Geving: – Husholdningene kan belage seg på lave renter i mange år

Selv om veksten i boligmarkedet er sterkere enn forventet, tilsier internasjonale forhold ifølge Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund at husholdningene kan belage seg på lave renter i lang tid.

PRISEN Å BETALE: Etter tre år med sunn prisutvikling i boligmarkedet, må vi ta høyde for en noe sterkere gjelds- og prisvekst enn ønskelig, mener Carl Geving, adm. dir. i Norges Eiendomsmeglerforbund. Foto: Iván Kverme
Makro

– Selv om veksten i boligmarkedet er sterkere enn forventet, tilsier internasjonale forhold at husholdningene kan belage seg på lave renter i mange år, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving.

Han peker på at boligmarkedet var godt balansert før Norge ble nedstengt, og at boligprisutviklingen har vært svak til moderat siden april 2017. Og i de siste månedene har boligmarkedet fått et løft av tidenes laveste renter.

– Parallelt med veksten i boligverdier har husholdningenes konsum økt kraftig de siste månedene. De lave rentene genererer økt etterspørsel etter lån, høyere boligpriser og etterhvert høyere boliginvesteringer. Boligmarkedet bidrar derfor til å løfte norsk økonomi ut av krisen, sier Geving.

Han konstaterer at boligmarkedet er motsyklisk i 2020, slik det var i 2016. Etter tre år med sunn prisutvikling i boligmarkedet, må vi ta høyde for en noe sterkere gjelds- og prisvekst enn ønskelig, mener Geving.

– Det er prisen å betale for å løfte norsk økonomi ut av krisen. Boliglånsforskriften er siste skanse mot en ukontrollert gjelds- og prisvekst, sier sjefen for Norges Eiendomsmeglerforbund.

Uendret rente

Ikke overraskende holdt Norges Bank renten uendret på null torsdag.

– Slik vi vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Tidligere har Norges Bank varslet en renteoppgang fra slutten av 2022. Neste rentebeslutning kommer 24. september.

Av torsdagens rentebeskjed går det frem at Norges Bank vurderer at ny informasjon bekrefter langt på vei bildet av den økonomiske utviklingen som ble presentert i junirapporten. Komiteen mener det fortsatt er stor usikkerhet rundt innhentingen i økonomien etter coronakrisen.

rente
rentedom
carl o. geving
norges eiendomsmeglerforbund
boligmarkedet
Nyheter
Makro
Børs