Andreassen: Norske renter kommer neppe noensinne nevneverdig opp igjen

Eika-økonom Jan L. Andreassen mener Norges Bank har feil fokus.

FEIL FOKUS: Sjeføkonom Jan Andreassen mener Norges Bank er mer opptatt av det sterke boligmarkedet, enn av at kronekursen har styrket seg med 10 prosent siden dens svakeste nivåer under krisen. Foto: Iván Kverme
Makro

– Slik det nå bærer av sted, kommer neppe norske renter noensinne nevneverdig opp igjen, sier sjeføkonom i Eika Gruppen Jan L. Andreassen til Finansavisen.

Uendret rente

Ikke overraskende holdt Norges Bank renten uendret på null torsdag.

– Slik vi vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Tidligere har Norges Bank varslet en renteoppgang fra slutten av 2022. Neste rentebeslutning kommer 24. september.

Av torsdagens rentebeskjed går det frem at Norges Bank vurderer at ny informasjon bekrefter langt på vei bildet av den økonomiske utviklingen som ble presentert i junirapporten. Komiteen mener det fortsatt er stor usikkerhet rundt innhentingen i økonomien etter coronakrisen.

– Har feil fokus

Ifølge Eika-økonomen holder Norges Bank mellommøter mer av beredskapshensyn.

– I stille vær fungerer de mer som en oppdatering, som en transportetappe til neste møte. Man tar seg ikke engang bryet med å samle inn en ny regional undersøkelse. Men alltid interessant er kommentarene, sier Andreassen.

Han mener Norges Bank er mer opptatt av det sterke boligmarkedet, enn av at kronekursen har styrket seg med 10 prosent siden dens svakeste nivåer under krisen.

– Her tror jeg de har feil fokus. Får vi negative renter i Norges Bank, vil det høyst sannsynlig være fordi kronen går nye 10 prosent sterkere, sier Andreassen.

– De er også stolt av at inflasjonen er på stell, men nok en gang tror jeg de har feil fokus, sier han.

Ifølge Eika-økonomen er forventningene til den langsiktige lønnsveksten, målt ved Norges Banks egen undersøkelse, på vikende front.

– Og over tid vil gradvis fallende lønnsvekst også prege innenlandsk kostnadsvekst og inflasjon, sier Andreassen.

jan l. andreassen
norges bank
rentedom
boligmarkedet
kronen
rente
Nyheter
Makro
Børs