Holder øye med boligprisene

Boligprisveksten, oljeprisen og inflasjonen kan gi raskere renteheving, men Norges Bank gir ingen nye signaler nå.

Hver sin vei: Boligprisene er blant faktorene som trekker renteutsiktene opp, men pengepolitikkdirektør Ingrid Solberg og sentralbanksjef Øystein Olsen venter også lavere inflasjon. Foto: Are Haram
Makro

Inflasjonen, oljeprisene og boligprisveksten har vært høyere enn Norges Bank ventet før sommeren. Det taler for at første renteheving er rykket nærmere.

Samtidig tilsier kronekursen , lønnsveksten, internasjonale renter og nye smitteverntiltak at Norges Bank vil ta seg god tid.

Derfor kom Norges Bank ikke med noen nye signaler i pressemeldingen etter ukens rentemøte, der styringsrenten ble videreført på null prosent.

«Ny informasjon bekrefter langt på vei bildet av den økonomiske utviklingen som ble presentert i junirapporten», skriver Norges Bank i pressemeldingen.

I juni fremskyndet Norges Bank tidspunktet for første forventede renteheving med ett år, til sensommeren eller høsten 2022.

Det eneste den pengepolitiske komiteen sier nå om renteutsiktene fremover, er at «styringsrenten mest sannsynlig blir liggende på dagens nivå en god stund fremover».

Advarsel: Boligmarkedet

Gjennom sommeren har boligprisveksten vært omtrent dobbelt så høy som Norges Bank ventet i juni, da nettopp boligprisveksten frem til da var sterkt medvirkende til at første renteheving ble fremskyndet. Også gjeldsveksten har vært sterkere enn ventet i sommer.

Derfor gjør Norges Bank et poeng av at den pengepolitiske komiteen var opptatt av utviklingen i boligmarkedet.

«Vedvarende høy boligprisvekst kan føre til at finansielle ubalanser bygger seg opp», heter det fra Norges Bank.

Både SSB, Handelsbanken Capital Markets og Nordea Markets har tidligere sagt at sterk boligprisvekst nettopp er noe som kan få første renteheving til å fremskyndes.

Lav lønnsvekst

Kronen har styrket seg, og vil trolig fortsette med det. Norges Bank tror også at lønnsveksten vil være lav. Begge deler bidrar til at inflasjonen vil synke fra de høye nivåene i sommer.

På veien må vi likevel regne med uventet høye lønnsveksttall, tror Norges Bank. Grunnen er at det særlig er ansatte med lav lønn som har mistet jobbene.

Dermed stiger det gjennomsnittlige lønnsnivået, noe som vil trekke årslønnsveksten opp i år.

Selv om importveid kronekurs har styrket seg med 4,6 prosent fra juni, vil høsten by på høyere inflasjon, før inflasjonspilen igjen peker nedover, tror Norges Bank.

I juni tydet Norges Banks modellberegninger på en kjerneinflasjon som bare så vidt ville nå 3-tallet før jul.

Nå viser de tilsvarende beregningene en kjerneinflasjon som vil stige fra dagens 3,5 prosent til 3,7 prosent i høst.

Der BNP-veksten har vært som ventet, har fallet i arbeidsmarkedet avtatt og er nå svakere enn Norges Bank trodde før sommeren.

Boligrentene flate

Onsdag satte tremåneders Nibor ny bunnrekord, med 0,24 prosent, altså 0,24 prosentpoeng over styringsrenten. I sine prognoser fra juni, har Norges Bank lagt til grunn et påslag på 0,30 prosent. Norges Bank tror ikke at litt lavere pengemarkedsrenter vil bety stort for boliglånsrentene, etter at disse har falt gjennom sommeren.

Både listepriser på boliglån og faktisk gjennomsnittsrente på utestående boliglån ser ut til å ha flatet ut på rundt 1,9 prosent.

Terminprisene på olje ligger nå over anslaget fra før sommeren, og tilsier priser på rundt 50 dollar fatet i løpet av høsten.

pengepolitikk
norges bank
styringsrenten
øystein olsen
coronakrisen
lønnsvekst
Nyheter
Makro