Skattelette hjalp i år

Det blir ikke fall i oljeinvesteringene i år, mye takket være skattelettelser. Fallet kommer til gjengjeld neste år, viser SSB-tall.

Flyter i år: Det store fallet i oljeinvesteringene kommer til gjengjeld neste år. Foto: NTB Scanpix
Makro

Utsiktene er blitt litt lysere for oljeinvesteringene. Til gjengjeld er investeringsplanene på fastlandet langt dystrere enn ventet.

I oljeinvesteringstellingen fra SSB er 2021-anslaget løftet 3 milliarder kroner til 148,6 milliarder kroner. Det tilsvarer et fall på 19,5 prosent fra i år, men også 2,1 prosent høyere enn forrige telling.

Høyere enn 2019

Dessuten er anslaget for inneværende år løftet med 4,3 milliarder kroner til 184,6 milliarder kroner, et løft på 3,9 prosent fra forrige telling.  

Hvis dette anslaget står seg gjennom året, ender årets olje- og gassinvesteringer nesten 4 prosent høyere enn faktiske investeringer i fjor.

Dette er imidlertid nominelle størrelser. Volum- eller realveksten er omtrent null.

Skattelette

Likevel konstaterer makroøkonomene i Nordea Markets, DNB Markets og Swedbank med at vedtaket om skattelettelser for næringen før sommeren nå slår ut.

Skatteletten ser ikke ut til å hindre et klart fall i investeringene i 2021. De fleste større prosjekter nærmer seg ferdigstillelse, og det er få nye storfelt på tegnebrettet.

Oljeprisen har imidlertid steget gjennom sommeren. Det kan utløse sterkere letevirksomhet, men ikke nok til å hindre et fall i samlede oljeinvesteringer i 2021, tror DNB Markets. 

2021-fallet ser derfor ut til å bli litt større enn Norges Bank har anslått, og det kan bli tatt inn i neste rentebane, tror seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

Tørke på fastlandet

Motstykket er en klar nedrevisjon av anslaget for fastlandsindustriens investeringer i år. 

Disse ligger nå hele 23 prosent under tilsvarende måling i fjor. Det blir ikke bedre i 2021, når fastlandsbedriftene planlegger for ytterligere 20 prosent fall.

Fallet blir forsterket av at også kraftforsyningen, som har vært eneste klart positive del av investeringene, ser ut til å være ferdig med toppen, og synker i 2021.

oljeinvesteringer
Nyheter
Makro