Tror BNP falt med 6,5 prosent

Handelsbanken venter 3 prosent vekst i fastlands-BNP i juni. Det betyr et BNP-fall på 6,5 prosent i andre kvartal.

Dabber av: Etter bunnen i april har mye bedret seg raskt, men Marius Gonsholt Hov tror veksten flater ut nå. Foto: Are Haram
Makro

Kommende uke presenteres BNP-tall for andre kvartal for Norge, og tallene vil vise et fall på 6,5 prosent, tror Handelsbanken Capital Markets.

Fallet gjenspeiler i stor grad stupet inn i april, understreker seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i en forhåndsomtale. Allerede kort tid etter nedstengingen 12. mars begynte de første tegnene å komme på at bunnen var nådd. Gjennom det meste av mai og sommermånedene har de fleste indikatorer vist bedring.

3 prosent i juni

SSBs månedlige nasjonalregnskapstall har vist 4,6 prosent fall i fastlands-BNP i april og så 2,4 prosent vekst i mai. Handelsbanken tror at fastlands-BNP steg nye 3 prosent i juni, basert på utviklingen i arbeidsledigheten og utførte timeverk. 

Med et slikt månedsforløp, har fastlands-BNP altså falt 6,5 prosent fra første til andre kvartal. 

«Økonomien har styrket seg siden tidlig i april, men det er flere forsiktige tegn på at momentumet avtar igjen», advarer Hov.

Konsumet flater ut

Fortsatt er detaljhandelstallene sterke, mener Hov.

Denne uken viste Nordea Markets’ coronabarometer, basert på Nordea-kundenes kortbruk, at også disse tallene normaliseres, ved at kortbruken synker tilbake nærmere 2019-nivåene. 

Tilsvarende måling basert på DNBs kunder til og med 2. august viser ikke samme glideflukten ned fra sterke nivåer.

SSBs detaljomsetningsindeks for juli publiseres kommende uke, sammen med Navs tall og AKU-målingen for arbeidsledigheten.

Avgjørende ledighet

Av disse er det særlig Nav-tallene Hov vil følge med på for å få en pekepinn på BNP-veksten inn i tredje kvartal.

I juli skuffet Nav-tallene med en økning i registrert ledighet. Økningen var imidlertid langt mindre enn vanlig i juli, en måned hvor mange nyutdannede melder seg på arbeidsmarkedet.

«Vi tror at ny usikkerhet om virusutbruddet, sammen med en langsommere gjenåpning av økonomien, kan påvirke vekstbildet litt senere i høst», skriver Hov.

Hov venter et nytt fall i registrert ledighet i august, ned fra 4,9 til 4,7 prosent. 

Samtidig mener Hov at data for bruk av betalingskort tilsier et litt svakere konsumbilde enn tidligere i sommer. SSBs detaljomsetningsindeks ventes å vokse med rundt 1 prosent i juli, etter knallsterke 5,7 prosent i juni.

bnp
fastlands-bnp
nasjonalregnskap
handelsbanken capital markets
marius gonsholt hov
arbeidsledighet
coronakrisen
Nyheter
Makro