Meglerhusene om ukens tall fra norsk økonomi

BNP-tall er gammelt nytt. NAV-ledigheten trekkes frem som ukens viktigste.

FÅR TALL Å TYGGE PÅ: Økonomene i Handelsbanken Capital Markets. Rundt bordet Marius Gonsholt Hov, Kari Due-Andresen og tidligere sjeføkonom Knut Anton Mork. Foto: Are Haram
Makro

Flere viktige norske makrorapporter legges frem denne uken.

Fredag legger NAV frem den registrerte ledigheten for august, og gjennomsnittlig konsensus blant fem meglerhus TDN Direkt har snakket med peker mot 4,6 prosent.  

Dette vil i så fall være ned fra 4,9 prosent i juli.

Mest optimistisk er Nordea Markets, som har lagt seg på 4,5 prosent.

«Vi venter at den registrerte ledigheten har falt i august i takt med gjeninnhentingen i norsk økonomi. Ledigheten vil fortsette å synke fremover, men i et lavere tempo», heter det ifølge TDN Direkt i en kommentar fra meglerhuset.

– Gammelt nytt

Handelsbanken Capital Markets mener BNP-veksten i andre kvartal vil være gammelt nytt, ettersom vi har fått månedlige tall fra nasjonalregnskapet, og mener NAV-ledigheten kanskje blir det viktigste signalet vi får om tilstanden i norsk økonomi denne uken. 

Meglerhuset ser for seg en ledighet på 4,7 prosent – som det mest pessimistiske av de spurte.

«August-tallet for registrert ledighet vil indikere om gjeninnhentingen av økonomien har truffet en fartsdump. Vi tror usikkerheten rundt virusutbruddet, sammen med en saktere gjenåpning av økonomien, kan begynne å påvirke vekstmomentumet litt senere i høst», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov.

BNP-vekst

Når det gjelder BNP-veksten for andre kvartal, ligger gjennomsnittlig konsensus blant de fem meglerhusene ifølge nyhetsbyrået på 6,2 prosent fall. DNB Markets og Nordea Markets har lagt seg litt i underkant, med hhv. 6,1 og 6,0 prosent.

«Dette kraftige fallet vil imidlertid maskere det faktum at aktiviteten har tatt seg betydelig opp i både mai og juni i takt med gjenåpningen av økonomien», skriver sistnevnte. 

Meglerhuset mener særlig husholdningene har bidratt til å dempe tilbakeslaget, og peker på at detaljhandelen og løpende kortdata tyder på sterk oppgang i privat konsum fra april til juni.

Et BNP-fall på rundt seks prosent i andre kvartal vil være et historisk økonomisk tilbakeslag for norsk økonomi, men faktisk ikke så ille sammenlignet med landene rundt oss.

«Tilsvarende tall for de andre nordiske landene viser at dansk økonomi krympet med 7,4 prosent, mens svensk BNP falt hele 8,6 prosent i andre kvartal, skriver Nordea Markets.

Detaljhandel

For detaljhandelen ligger gjennomsnittlig konsensus blant fire meglerhus på 0,3 prosent fall fra juni til juli, men estimatene spriker fra 2,0 prosent fall til 2,0 prosent oppgang.

Handelsbanken ligger på den optimistiske siden, og forventer 1,0 prosent oppgang basert på kortstatistikken for måneden.

Seniorøkonom Gonsholt Hov skynder seg å legge til at juli kan være toppen, og viser til at Norges Banks oppdaterte kortstatistikk sist uke viste et fall igjen i august for både vare- og tjenestekonsumet.

nav
registrert ledighet
arbeidsledighet
bnp-vekst
detaljhandel
nordea markets
handelsbanken capital markets
marius gonsholt hov
coronakrisen
Nyheter
Makro