Underskuddet vokser raskere enn ventet

Fra minus 71,0 milliarder i juni til minus 79,3 milliarder i juli. I dollar.

STØRRE ENN VENTET: USAs underskudd på varehandel. Her president Donald Trump. Foto: Bloomberg
Makro

USAs handelsbalanse for varer var på minus 79,3 milliarder dollar i juli, mot minus 71,0 milliarder dollar måneden før.

Ifølge MarketWatch var det på forhånd ventet en balanse på minus 71,5 milliarder dollar.

Vareeksporten utgjorde 115,0 milliarder dollar, ifølge amerikanske statistikkmyndigheter. Dette var 12,2 milliarder mer enn i juni.

Importen i juli utgjorde imidlertid 194,3 milliarder dollar, en økning på 20,5 milliarder dollar fra juni.

Tall for hele USAs handelsbalanse kommer neste uke.

Foreløpige tall for grossistlagrene i USA ved utgangen av juli viser forøvrig 633,7 milliarder dollar, ned 0,1 prosent fra juni og ned 5,4 prosent fra samme tid i fjor.

usa
handelsbalanse
varehandel
underskudd
Nyheter
Makro
Børs