OECD-ledigheten langsomt ned

I eurosonen stiger ledigheten fortsatt. Ellers i OECD fortsetter nedgangen.

Klar forverring: Frankrike og eurosonen skiller seg ut ved at arbeidsledigheten fortsatt stiger. Foto: Bloomberg
Makro

Arbeidsledigheten i OECD-området sank i juli til 7,7 prosent. Det er fortsatt 2,5 prosentpoeng høyere enn i februar.

Fra juni til juli sank ledigheten med 0,3 prosentpoeng.

Eurosonen utvikler seg svakere enn andre områder, og har nå fire måneder på rad med økt ledighet. Fra juni til juli økte ledigheten fra 7,7 til 7,9 prosent. Økningen er særlig sterk i Frankrike, Irland, Italia og Portugal.

Ungdom hardest rammet

Bedringen var størst i Canada og USA, ned henholdsvis 1,4 og 0,9 prosentpoeng. Begge landene hadde imidlertid fortsatt over 10 prosent ledighet. I forrige uke viste augusttallene for USA et brått fall til 8,4 prosent.

Mens total ledighet er 2,5 prosentpoeng høyere enn før coronakrisen, ligger ungdomsledigheten nå nesten 5 prosentpoeng høyere.

arbeidsledighet
oecd
eurosonen
frankrike
Nyheter
Makro