Lar renten være, men jekker opp vekstprognose

PEPP-rammen holdes på 1.350 milliarder euro enn så lenge. Men BNP-prognosen for 2020 skrus opp noen hakk, etter sterkt privatforbruk.

Publisert 10. sep. 2020 kl. 13.46
Oppdatert 10. sep. 2020 klokken 15.46
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 216 ord

Den europeiske sentralbank (ESB) har besluttet å holde refinansieringsrenten uendret på null og innskuddsrenten uendret på minus 0,50 prosent.

Videre holdes rammen for verdipapirkjøpene gjennom kriseprogrammet PEPP (Pandemic Emergency Purchasing Programme) uendret på 1.350 milliarder euro.

Sentralbanksjef Christine Lagarde har på torsdagens pressekonferanse også kommet med nye BNP-prognoser for eurosonen, ifølge TDN Direkt.

Estimatet er på minus 8,0 prosent for 2020. Det betyr et mindre fall enn hva som ble estimert i juni. Da var estimatet minus 8,7 prosent.

For neste år estimeres en BNP-vekst på 5,0 prosent, og for 2022 ventes vekst på 3,2 prosent. Tidligere prognoser var henholdsvis 5,2 og 3,3 prosent.

Lekkasjer

Onsdag antydet ESB-lekkasjer at ESB ville jekke opp sine vekstanslag for eurosonen i 2020 og at det dermed ikke ville være noe behov for å øke PEPP-programmet utover dagens 1.350 milliarder euro.

Det er imidlertid forventninger om at PEPP vil bli utvidet innen årsslutt.

Det var ikke ventet store endringer for produksjon og inflasjon torsdag, men en opprevidering av BNP-anslaget for inneværende år, som følge av sterkere privatforbruk enn hva som ble anslått i juni.

I juni ble PEPP-programmet utvidet med 600 milliarder euro til 1.350 milliarder euro, som respons på coronapandemiens utvikling. ESB opplyste at programmet med det ville løpe til minst utgangen av juni 2021.