Tror Norges Bank bryr seg lite om dagens overraskelse

3,7 prosent kjerneinflasjon var langt over Norges Banks prognoser, men betyr lite for rentebanen, tror seniorøkonom.

Publisert 10. sep. 2020 kl. 10.04
Oppdatert 10. sep. 2020 klokken 10.07
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 268 ord
TROR NORGES BANK TAR DET ROLIG: Dagens KPI-tall får liten effekt på rentebanen, tror økonomene i Handelsbanken Capital Markets. Rundt bordet (f.v.) Marius Gonsholt Hov, dagens sjeføkonom Kari Due-Andresen og hennes forgjenger Knut Anton Mork. Foto: Are Haram

Dagens tall fra SSB viste at kjerneinflasjonen (KPI-JAE – konsumprisindeksen korrigert for avgiftsendringer og energivarer), kom inn på 3,7 prosent på årsbasis i august.

Dette var godt over konsensus på 3,4 prosent, og enda lenger over Norges Bank-prognosen: 3,1-3,2 prosent i snitt gjennom tredje kvartal.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets finner likevel grunner til å tro at sentralbanken vil se gjennom noe av dette avviket. 

Toppen er nådd?

«Den kraftige økningen i kjerneinflasjonen forklares i det store og hele av akselerasjonen i importert inflasjon, noe som sees i sammenheng den plutselige svekkelsen av kronen – slik vi så i den første fasen av coronakrisen. Men denne effekten vil gradvis avta», skriver han i en oppdatering. 

Handelsbanken mener kjerneinflasjonen på årsbasis nå er omtrent på sine toppnivåer, og at denne bør falle fremover. 

«Norges Bank har tatt høyde for at vi ville se en midlertidig inflasjonsimpuls, men samtidig antatt at toppen ville bli nådd noe senere», heter det videre. 

Dagens avvik representerer ifølge Gonsholt Hov derfor ingen fundamental endring av de generelle inflasjonsutsiktene.

– Vil tone det ned

«Merk også at prisstigningen for hjemlig produserte varer og tjenester (som utgjør rundt 70 prosent av kjerneinflasjonen) har vært ganske lite endret», fortsetter han.

Denne komponenten kom inn på 3,2 prosent på årsbasis i august, mot 3,3 prosent i juli og 3,0 prosent i starten av 2020.

«Alt i alt taler en høyere enn ventet kjerneinflasjon for en oppjustering av rentebanen. Men for grunner allerede nevnt, vil Norges Bank trolig prøve å tone dette ned», skriver Gonsholt Hov. 

Han mener dermed altså at effekten på rentebanen vil være mindre enn dagens avvik antyder.