Inflasjonen stanser kjøpekraftløftet

Inflasjonen fortsetter opp og er nå 1,7 prosent. Det er identisk med årets lønnstillegg.

Ender i null? Lønnsrammen Fellesforbundets Jørn Eggum og Norsk Industris Stein Lier-Hansen avtalte ved hjelp av riksmekler Mats Wilhelm Ruland gir neppe økt kjøpekraft likevel. Foto: NTB Scanpix
Makro

Også i august steg prisene mer enn ventet. Tolvmånedersveksten i KPI steg til 1,7 prosent, mens kjerneinflasjonen nådde 3,7 prosent.

For tre uker siden var årets utsatte lønnsoppgjør i frontfagene over. På tampen av forhandlingene justerte Teknisk beregningsutvalg (TBU) opp sitt anslag for årets inflasjon fra 1,2 til 1,4 prosent. Det slo trolig ut i lønnsrammen som ble avtalt, 1,7 prosent inkludert lokale tillegg og overhenget fra i fjor.

Stigende trend

Med utviklingen i inflasjonen så langt i år, skal det holde hardt om det i det hele tatt blir noen reallønnsøkning for norske ansatte i 2020. Effekten av vårens svært svake krone har kommet raskere enn ventet, og det kan dempe den videre oppgangen noe, men ifølge Norges Banks prognoser vil inflasjonen stige videre langt inn i 2021.

Først i juni 2021 er toppen nådd, og da er inflasjonen nær 3,9 prosent, ifølge Norges Banks prognoser fra juni. 

Så langt er årets gjennomsnittsinflasjon nær 1,25 prosent. Om inflasjonsoppgangen fortsetter slik Norges Bank venter ut året, ender fasit på 1,55 prosent. Når samtidig kjerneinflasjonen (KPI-JAE), ofte omtalt som underliggende inflasjon, nå er langt høyere enn Norges Banks anslag, taler det normalt for at også inflasjonen (KPI) vil stige mer fremover.

Strøm og lønn

I juli var tolvmånedersveksten på importerte varer 3,8 prosent. I august var dette steget til 4,6 prosent.

Norges Bank la i juni til grunn at strømprisene, som har vært svært lave i år, vil stige utover høsten og vinteren. Til nå har det slått til.

Et sentralt spørsmål er om hele effekten av den lave kronekursen har smittet over via importprisene til inflasjonen, eller om det er mer igjen. 

Dessuten endte lønnsoppgjøret noe høyere enn Norges Bank ventet, og også dette vil bidra til å trekke inflasjonen opp.

– Forbigående

Handelsbanken Capital Markets tror derfor at Norges Bank ikke gjør noe nummer av at inflasjonen trolig forbigående er for høy.

DNB Markets understreker at deler av den økte inflasjonen også skyldes høy vareetterspørsel fra husholdningene. Selv om høyere inflasjon isolert sett tilsier en tidligere renteheving, venter også DNB Markets at Norges Bank vurderer inflasjonsøkningen som midlertidig.

«Uten nye runder med betydelig kronesvekkelse, vil effektene på inflasjonen være forbigående», skriver makroøkonom Oddmund Berg i en kommentar.

inflasjon
konsumprisindeksen
frontfagsoppgjøret
lønnsvekst
kpi
kpi-jae
norges bank
Nyheter
Makro