Norges Bank 61 prosent under NBIM-lønn

I fjor hevet Norges Bank sitt lønnstak 13,5 prosent. I år ble taket stående på 2,1 millioner kroner.

Gapet bevares: Øystein Olsen og sentralbankledelsen ligger på bare 39 prosent av lønnen til NBIM-toppene, både under Yngve Slyngstad og Nicolai Tangen. Foto: NTB Scanpix
Makro

Norges Banks hovedstyre hadde det travelt med ansettelsen av ny adm. direktør for NBIM i vår. Men ikke alt handlet om Nicolai Tangen ved de ordinære og ekstraordinære møtene utover våren.

I april rakk hovedstyret også å vedta lønnsrammen for de som ikke sorterer under Tangen, altså for de ansatte i sentralbankvirksomheten og administrasjonsdelen av Norges Bank.

Denne lønnsrammen fikk et solid løft med virkning fra 2019. Høsten 2018 buttet én av fagdirektørene under sentralbanksjef Øystein Olsen i det tidligere lønnstaket på 1,85 millioner kroner.

«Det er behov for å heve dette taket for å sikre handlingsrom til å avlønne lederne og de øvrige etter deres ansvar og resultatoppnåelse, samt etter deres kompetanse og markedsutsatthet», skrev Olsen i et notat som lenge var unntatt fra offentlighet til hovedstyret.

Derfor ble taket hevet med 13,5 prosent, til 2,1 millioner kroner.

Fortsatt under taket

I år var det ikke nødvendig med en ny heving.  Utenom Olsen selv og hans to visesentralbanksjefer, som ikke omfattes av lønnstaket ettersom deres lønn fastsettes av Finansdepartementet, er høyeste lønn så vidt over 2 millioner kroner. 

Sentralbankvirksomheten og administrasjonen

Øystein OlsenSentralbanksjef2,45
Jon NicolaisenVisesentralbanksjef2,01
Egil Matsen *Visesentralbanksjef2,01
Torbjørn HægelandDirektør finansiell stabilitet1,71
Ida Wolden Bache *Direktør pengepolitikk1,73
Olav BøDirektør markeder og IKT2,02
Jane K. A. HauglandDirektør konsern- og fellesfunksjoner1,71
Birger VikørenDirektør stab1,65
Ingunn ValvatneDirektør internrevisjon1,75
Runar MalkenesKommunikasjonsdirektør1,42
Marius RyelJuridisk direktør1,80

Mill. kr. i brutto fastlønn i 2019. Kilde: Norges Bank

* Matsen har gått av som visesentralbanksjef og er erstattet av Bache.

Ved hovedstyremøtet 28. og 29. april vedtok derfor hovedstyret å videreføre taket på 2,1 millioner kroner.

I referatet fra møtet heter det: «Sentralbanksjefen redegjorde for saksfremlegget. (...) Hovedstyret ga sin tilslutning til at det etableres et felles lønnstak på kroner 2 100 000 for ansatte i sentralbankvirksomheten (SBV) og Norges Bank Administrasjon (NBA).»

61 prosent under NBIM

I den siste delen av Norges Bank, NBIM, er prestasjonslønn nesten fraværende og i ferd med å fases ut i ledelsen.  Det kompenseres gjennom lønnsnivået.

I gjennomsnitt tjente de 12 NBIM-toppene 4,71 millioner kroner i 2019. «Som vanlig» lå lønnen til aksjesjef Petter Johnsen mer enn 1 million kroner over Yngve Slyngstads lønn. 

NBIM

Yngve Slyngstad *Adm. direktør6,72
Trond GrandeNestleder4,71
Stephen HirschCompliance og kontroll4,21
Carine Smith Ihenacho **Corporate governance3,66
Hege Gjerde **Chief Financial Officer3,02
Ole Christian Bech-MoenInvesteringsallokeringer4,48
Geir Øivind Nygård **Investeringsstrategier5,11
Petter JohnsenAksjesjef7,87
Karsten KallevigEiendomssjef5,32
Age BakkerChief Operating Officer3,80
Nina Kathrine HammerstadPeople and Operations3,04
Dag HuseRisikosjef4,58

Mill. kr. i brutto fastlønn i 2019. Kilde: Norges Bank

* Yngve Slyngstad fratrådte 1. september og ble erstattet av Nicolai Tangen

** Inkluderer prestasjonslønn fra tidligere posisjoner

De elleve Norges Bank-toppene stanset på 1,84 millioner kroner i gjennomsnittslønn. Dette er 61 prosent under NBIM-nivået, og omtrent identisk med lønnstaket som gjaldt inntil i fjor.

Prestasjonsbasert lønn

I NBIM har 249 ansatte på nivået under direktørene prestasjonsbasert lønn. Denne kan maksimalt tilsvare 100 prosent av fastlønnen, og utbetales over flere år. Enkelte ved de internasjonale kontorene har imidlertid adgang til å nå prestasjonslønn på 200 prosent av fastlønnen.

I gjennomsnitt nådde ansatte med prestasjonslønn 55 prosent av maksimal mulig lønnsramme i 2019.

I selve sentralbankdelen av Norges Bank er det bare 12 ansatte som styrer investeringer av valutareservene som har prestasjonslønn.

norges bank
norges bank investment management
nbim
oljefondet
øystein olsen
yngve slyngstad
nicolai tangen
norges banks hovedstyre
Nyheter
Makro