SSB tror ikke på mer gjenåpning før vaksine

SSB legger til grunn at dagens smitteverntiltak beholdes inntil vaksinen er klar. Første renteheving spås i 2021.

TROR NORGES BANK HEVER I 2021: Forsker Thomas von Brasch, Statistisk sentralbyrå.  Foto: Are Haram
Makro

BNP i Fastlands-Norge vil falle med 3,2 prosent i 2020, ifølge Statistisk sentralbyrås seneste prognoser fredag. Det er en oppjustering fra anslag på minus 3,9 prosent i juni og minus 5,5 prosent i april.

– Det er en bedring i sikte, men situasjonen er fortsatt veldig alvorlig, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

Det vil holde aktiviteten nede, særlig innen tjenester som reiseliv og restauranter
Thomas von Brasch, SSB, om fortsatte smitteverntiltak

– Fra februar til april falt BNP med 11 prosent. I juli var halvparten av fallet hentet inn. Det skyldes gjenåpningen før sommeren.

Statsminister Erna Solberg (H) sa denne uken at samfunnet ikke vil bli gjenåpnet ytterligere nå, og ytterligere gjenåpning ligger heller ikke inne i SSBs prognoser.

– Vi legger til grunn at dagens smitteverntiltak opprettholdes inntil en vaksine er klar. Det vil holde aktiviteten nede, særlig innen tjenester som reiseliv og restauranter, sier von Brasch.

Men SSB legger ikke til grunn at det vil være behov for å stenge ned store deler av den økonomiske aktiviteten på nytt. Lokale smittebrudd kan oppstå, ifølge konkunkturrapporten, men ha begrenset omfang.

Tatt igjen fallet i slutten av 2021

von Brasch venter ikke at aktivitetsnivået i økonomien vil være på omtrent normalt nivå før i 2023.

– Vi passerer februarnivået i år i slutten av 2021, sier SSB-forskeren.

I juli var varekonsumet 9 prosent høyere enn i februar. Tjenestekonsumet har tatt seg noe opp fra bunnen, men var i juli fortsatt 15 prosent lavere enn i februar.

Da vil Norges Bank ha begynt å heve renten, tror SSB nå. Fra mars til mai i år ble styringsrenten senket fra 1,5 til null prosent. Prognosene i Konjunkturtendensene tilsier at første renteheving kommer i midten av 2021, og at styringsrenten vil være satt opp til 0,75 prosent i 2023. Dette forutsetter at det ikke kommer noen ny smittebølge.

– Første renteheving 2021 er i hovedsak som følge av den kraftige veksten i boligprisene, sier von Brasch.

Han har tatt høyde for innstrammingen i boliglånsforskriften i renteprognosen.

SSB venter en økning i boligprisene på 3,2 prosent i år (årsgjennomsnitt).  Fjerning av de midlertidige unntakene i boliglånsforskriften vil imidlertid trolig dempe boligprisveksten fremover.

Boligprisene vil stige rundt 3 prosent i året også i årene 2021 til 2023, ifølge SSB, men understreker at usikkerheten er høy.

Nedjustert offentlig vekst

I juni anslo SSB veksten i offentlig konsum i år til til 3,3 prosent, men den er nå nedjustert til 1,5 prosent.

I en normal konjunkturnedgang rammes typisk den markedsrettede aktiviteten, mens aktiviteten i offentlig sektor holder stand. Under den coronadrevne nedturen i vinter gikk også store deler av offentlig sektor på halv maskin. Helse- og omsorgstjenester sto for en overkant av en femtedel av nedgangen på 11 prosent i fastlands-BNP fra februar til april, og næringen var ifølge SSB største negative bidragsyter til utviklingen i fastlands-BNP i 2. kvartal.

Ettersom nedturen i år var så forskjellig fra tidligere nedturer, tok det ifølge SSB tid å skjønne hva forskjellene besto i og hvordan effekten på offentlig forbruk ble.

Lønnsveksten har steget

Fra 2. kvartal 2019 til 2. kvartal 2020 steg gjennomsnittlig avtalt månedslønn med 4,2 prosent, en økning på 0,7 prosentpoeng fra kvartalet før.

Denne målte økningen i lønnsvekst kommer paradoksalt nok ikke til tross for krisen, tror SSB, men på grunn av den: Flere lavtlønte er blitt permitterte eller mistet jobben enn i den opprinnelige arbeidsstokken sett under ett. Sammensetningseffekten slår derfor ut i økt lønnsvekst, i alle fall i første omgang.

— Krisen rammer skjevt. Selv om Norge har en frontfagsmodell, og selv om følgefagene forholder seg til rammen, stiger lønnsveksten, gitt at sammensetningen av arbeidskraften har endret seg, sier von Brasch i SSB. som imidlertid spår en vekst i gjennomsnittlig årslønn på 2 prosent i 2020 sett under ett. 

SSBs prognoser for norsk økonomi


2020202120222023
Fastlands-BNP−3,23,62,92,7
Privat konsum−7,27,94,73,5
Offentlig konsum1,52,12,01,6
Oljeinvesteringer−3,1−10,11,17,3
Boliginvesteringer−6,93,43,11,7
Arbeidsledighet (AKU)4,94,54,34,1
Lønnsvekst2,02,33,53,6
KPI1,52,92,12,3
KPI-JAE3,12,22,12,2
Tradisjonell eksport−7,34,36,35,0
Boligpriser3,23,92,73,1
Oljepris (USD/fat)42434648
Importveid kronekurs (endring)6,5−1,50,00,0
Kroner pr. euro (nivå)10,6910,6710,6710,67

Prosent, prosentvis vekst. Kilde: SSB

ssb
thomas von brasch
coronavirus
erna solberg
Nyheter
Makro