Handelsunderskudd på 2,9 milliarder

Utenrikshandelen med varer falt kraftig også i august.

Publisert 15. sep. 2020 kl. 08.02
Oppdatert 15. sep. 2020 klokken 08.16
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 156 ord
Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

Norge hadde i august 2020 et underskudd på handelsbalansen på 2,9 milliarder kroner. Det er 150,7 prosent lavere enn i samme måned året før, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Sammenlignet med måneden før (juli 2020) er det en nedgang på 34,4 prosent.

Eksportfall

Eksporten falt 13,0 prosent til 57,0 milliarder kroner, sammenlignet med august 2019.

Ifølge SSB var det lave eksportverdier for blant annet naturgass og fisk. 

Naturgasseksporten endte på 4,9 milliarder kroner, ned 46,0 prosent. Fiskeeksporten beløp seg til 7,0 milliarder kroner, noe som tilsvarer et fall på 14,8 prosent.

Oljeeksporten er lavere enn i august i fjor, men har hentet seg opp de siste månedene. Det ble i august eksportert råolje for 18,4 milliarder kroner, ned 3,1 prosent sammenlignet med august 2019.

Fastlandseksporten utgjorde 33,1 milliarder kroner. Dette var en nedgang på 10,9 prosent fra august i fjor.

Importen var i august uendret på 59,9 milliarder kroner. SSB påpeker at selv om kronen har styrket seg de siste månedene, påvirkes tallene fortsatt av svekket kronekurs.