Kraftig løft i Norges Bank-indikator

Regionalt nettverk, Norges Banks favorittindikator, stiger klart. Det øker sannsynligheten for «tidlig» renteheving.

Publisert 15. sep. 2020 kl. 10.00
Oppdatert 15. sep. 2020 klokken 10.21
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 357 ord
Bedre utsikter: Sentralbanksjef Øystein Olsen og finansminister Jan Tore Sanner får bekreftet tegnene til bedring gjennom sommeren. Foto: NTB Scanpix

(Saken blir oppdatert)

Norges Banks regionale nettverk viser et kraftig løft i faktisk produksjon gjennom sommeren, men et mer beskjedent løft i bedriftenes forventninger for kommende halvår.

Etter et par svake målinger, ventet DNB Markets klar bedring i Norges Banks regionale nettverk, som ble publisert tirsdag.

I forrige måling viste indeksen forventning om nær stillstand det neste halve året (en indeks på 0,08), og DNB Markets trodde på et løft til 0,40. Handelsbanken Capital Markets trodde på forhånd ikke på noe særlig løft. Utfallet, 0,19, ble et sted midt mellom.

Nå viser målingen at produksjonen det siste kvartalet har økt mer enn ventet og at bedriftene forventer en fortsatt bedring det kommende halvåret. 

Veksten det siste kvartalet var på 2,9 prosent (årlig rate). Kvartalet før var veksten minus 5,3 prosent.

I rapporten på forsommeren, var bedriftene preget av nedstengingen og permitteringene. Det slo blant annet ut i lave forventninger til egne investeringer. 

Denne undersøkelsen ble gjennomført fra slutten av april til starten av mai, kort tid etter at årets lønnsoppgjør var utsatt. Derfor trodde bedriftene på en lønnsvekst på 1,8 prosent, klart ned fra februarundersøkelsen. Dette er nå blitt til en forventning om en lønnsvekst på 1,9 prosent.

Staycation og lettelser

Norges Bank skriver selv i meldingen at bedringen dels skyldes unormalt mange nordmenn på hjemmeferie, i tillegg til at lettelsene i smitteverntiltakene har bedret bedriftenes situasjon.

Fortsatt venter bedriftene relativt lav produksjonsvekst det kommende halvåret, men de har omtrent fordoblet sine vekstforventninger.

Bemanningen har økt, men bedriftene tror ikke på store sysselsettingsendringer.

Det store minuspunktet i undersøkelsen er at investeringsplanene er dempet ytterligere.

Svak eksport

Hjemmemarkedsbedriftene er tilbake i klar positiv vekst, klart over 2019-nivåene. 

For eksportindustrien samlet er indeksen fortsatt klart negativ, og nesten ikke bedret gjennom sommeren. Oljebransjen ligger fortsatt an til negativ vekst, men fallet er kraftig redusert. Det gjelder særlig for leveranser til hjemlig oljeindustri.

Raskere renteoppgang?

I juni varslet Norges Bank at renten, slik utsiktene var da, mest sannsynlig vil bli hevet i andre halvår 2022. Det er ett år tidligere enn prognosen da renten ble kuttet til null prosent ved maimøtet. 

Løftet i regionalt nettverk bidrar, sammen med sterk boligprisutvikling, til at Norges Bank senere denne måneden kan komme til å indikere enda tidligere renteheving.