Børsum tror veksten er på 5 prosent

– Regionalt nettverk undervurderer veksten, mener sjeføkonom Øystein Børsum i Swedbank. Han tror aktiviteten økte med 5 prosent i sommer.

Sterk vekst: Men det betyr også at gjeninnhentingen fremover blir svakere, tror Swedsbanks sjeføkonom, Øystein Børsum. Foto: Jone Frafjord
Makro

Norges Banks regionale nettverk viser et kraftig løft i faktisk produksjon gjennom sommeren, men et mer beskjedent løft i bedriftenes forventninger for kommende halvår.

I rapporten fra mai tydet nettverket på et aktivitetsfall på godt over 5 prosent (årlig rate). Det er nå blitt til 2,9 prosent vekst (årlig rate).

– Men oppturen er egentlig enda sterkere enn nettverkets tall viser, mener Øystein Børsum, sjeføkonom i Swedbank.

– I undersøkelsen er bedriftslederne bedt om å vurdere situasjonen i mai, juni og juli mot situasjonen i februar, mars og april. Hadde undersøkelsen i stedet dekket juni, juli og august, ville vi fått med mer av oppsvinget gjennom sommeren, tror han.

– I stedet for en indikator på nær 1,5, ville vi fått noe rundt 2,5. Det tilsvarer en årsvekst på 5 prosent.

Sprenger skalaen

Dette baserer han blant annet på den klare bedringen i arbeidsmarkedet i august. Børsum mener dessuten at skalaen i undersøkelsen, fra minus 5 til pluss 5, kan være en hemsko ved store endringer.

– Egentlig mente nok flere bedrifter og bransjer at det gikk enda dårligere enn «minus 5» i forrige undersøkelse. Nå rapporterer både varehandelen og deler av tjenesteytende næringer om kraftige omsetningshopp, slik at de egentlig går bedre enn «pluss 5», tror Børsum.

– Den gode nyheten er dermed at oppsvinget har vært enda sterkere i sommer. Den dårlige nyheten er at det som gjenstår nå, er den vriene delen av gjenåpningen, sier Børsum.

– Vi er nærmere en «normalsituasjon», men veien videre vil gi mer moderat bedring.

– Det vanskelige gjenstår

Bedringen vil bli moderat også fordi det meste av det som var av strenge smitteverntiltak er reversert. Derfor kan ikke bedriftene vente mye hjelp i form av nye lettelser.

– Slik smittetallene er nå, avholder vi selvsagt våre konferanser digitalt, men da smittetallene var på det laveste i juni, med nede i 4-5 tilfeller dagen, jobbet vi med konkrete planer om en fysisk konferanse, sier Børsum.

– Det er lite igjen av absolutte forbud i smitteverntiltakene nå, så hvis smittetallene igjen synker klart, tror jeg det kan gi et løft for blant annet hoteller i byene.

Litt tidligere heving?

– Hva betyr dette for Norges Banks kommende rentevurdering?

– Mye har gått omtrent som Norges Bank ventet i juni, og fortsatt er usikkerheten betydelig. Kanskje løfter Norges Bank rentebanen noe, slik at første renteheving kommer litt tidligere. Jeg tror i hvert fall ikke at rentebanen senkes, sier Børsum om signalene ved rentemøtet 24. september.

I juni varslet Norges Bank at renten, slik utsiktene var da, mest sannsynlig vil bli hevet i andre halvår 2022. Det er ett år tidligere enn prognosen da renten ble kuttet til null prosent ved maimøtet.

Investeringssvikt

Tre deler av nettverksrapporten skuffer: Investeringsplanene faller videre, eksporten er fortsatt like svak og bedriftenes forventninger til det kommende halvåret er bare forsiktig opp.

Hjemmemarkedsbedriftene er tilbake i klar positiv vekst, klart over 2019-nivåene. Varehandelen har hatt det beste kvartalet av alle, tilsvarende en årsvekst på 8,0 prosent.

For eksportindustrien samlet er indeksen fortsatt klart negativ, og nesten ikke bedret gjennom sommeren. Oljebransjen ligger fortsatt an til negativ vekst, men fallet er kraftig redusert. Det gjelder særlig for leveranser til hjemlig oljeindustri.

norges bank
regionalt nettverk
swedbank
øystein børsum
smittevern
Nyheter
Makro