NAV-ledigheten videre ned

Den siste uken er det blitt 4.200 færre i ledighetskø i Norge. Nesten to tredjedeler av vårens ledighet er borte.

Publisert 15. sep. 2020 kl. 15.10
Oppdatert 15. sep. 2020 klokken 15.17
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 240 ord
Faller fortsatt: Nesten to tredjedeler av ledighetskøen fra mars er tilbake i arbeid. Foto: NTB Scanpix

Så langt i september er det blitt 12.500 arbeidssøkere hos NAV. Nå er 108.300 helt ledige. Det tilsvarer 3,8 prosent av arbeidsstyrken. 

Fra toppen i slutten av mars er dermed 63 prosent, nesten to tredjedeler, av ledighetskøen nå borte. 

Sammenligner man med gjennomsnittsledigheten i 2019, ligger tallet nå bare 40.000 høyere.

Av de helt ledige er 28.000 permitterte. Tallet på permitterte er ned 5.100 på én uke, og nå er 2,7 prosent av arbeidsstyrken permittert.  

Inkludert personer på tiltak er ledigheten 120.200, 4,2 prosent. Medregnet også delvis arbeidsledige er tallet 204.000, eller 7,2 prosent.

Under Norges Bank-prognose

I juni anslo Norges Bank at registrert ledighet ville ha falt under 4 prosent før nyttår, slik at årets gjennomsnittsledighet ville være 5,0 prosent. Med utviklingen så langt, ligger arbeidsmarkedet langt foran skjema.

NAV har i sin analyse anslått gjennomsnittsledigheten for 2021 til 4,0 prosent, ned fra toppen på 11,2 prosent på det verste i vår. Dette er mer pessimistisk enn Norges Banks anslag, som bidro til at sentralbanken i juni fremskyndet første renteheving med ett år, til høsten 2022. Neste år tror Norges Bank på en gjennomsnittsledighet på 3,2 prosent.

– Bedringen fortsetter

SSB holder seg til arbeidskraftundersøkelsen og ikke til NAVs registrerte ledighet. I forrige uke senket SSB sine AKU-prognoser til et årssnitt på 4,9 prosent i år, 4,5 prosent neste år og så gradvis ned til 4,1 prosent.

«Vi venter at bedringen i arbeidsmarkedet fortsetter i takt med at den økonomiske aktiviteten tar seg opp», skrev SSB.