Lavere britiske konsumpriser, men høyere produsentpriser

Blandede makrotall fra Storbritannia.

Blandede makrotall fra Storbritannia. Foto: Bloomberg
Makro

Konsumprisindeksen i Storbritannia falt 0,4 prosent på månedsbasis i august. På årsbasis steg prisene 0,2 prosent, melder TDN Direkt. 

På forhånd var det ventet at prisene skulle falle 0,6 prosent på månedsbasis og være uendret på årsbasis, ifølge Direkt Makro.

Kjerneinflasjonen var opp 0,9 prosent i august, en nedgang fra 1,8 prosent måneden før.

Produsentprisene i Storbritannia var opp 0,3 prosent på månedsbasis i august, melder TDN Direkt. 

På forhånd var det ventet at produsentprisene skulle være opp 0,2 prosent på månedsbasis, ifølge Direkt Makro.

storbritannia
konsumpriser
produsentprisene
Nyheter
Makro
Børs