Nedtur for kronen

SVAK UTVIKLING: For kronen torsdag morgen. Foto: NTB
Makro

Som følge av fall i oljeprisen svekker kronen seg også torsdag morgen. En euro koster 10,71 kroner ved 7.40-tiden, en svekkelse på 0,53 prosent for dagen. Mot dollaren taper kronen seg 0,88 prosent, og en dollar koster nå 9,10 kroner. 

Det høyeste euroen har kostet det seneste året er 13,14 kroner i våres, mens dollaren var oppe i hele 12,13 kroner.

«Kronesvekkelsen kan nok ses i sammenheng med en sterkere amerikansk dollar i etterkant av renteannonseringen fra den amerikanske sentralbanken samt at oljeprisen på nytt har falt til under USD 42 per fat. Til tross for at Fed i går varslet uendret rente ut 2023, har risikoappetitten avtatt i aksjemarkedene med tilhørende svakere sentiment for krona», skriver Nils Kristian Knudsen, analytiker i Handelsbanken.

Et fat brentolje koster ved 7-tiden torsdag 41,68 dollar pr. fat, ned 1,47 prosent for dagen. Det er omtrent likt som ved stengetid onsdag. WTI-oljen er ned 1,45 prosent til 39,47 dollar.

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viser at destillatlagrene, som inkluderer diesel og oppvarmingsolje, økte med 3,5 millioner fat. Det var imidlertid ventet at destillatlagrene kun skulle øke med 0,6 millioner fat – bare en sjettedel av faktiske tall.

OPEC+ møtes torsdag for å ta en beslutning for tiden fremover. Det er imidlertid ikke ventet at oljepanelet vedtar ytterligere oljekutt, til tross for det nylige fallet i oljeprisen, ifølge Reuters.

kronen
Nyheter
Makro
Børs