Handelsbanken spår renteheving i 2022

Boligmarkedet taler for heving av rentebanen. 

VENTER MED Å HEVE: Sentralbanksjef Øystein Olsen, Norges Bank. Her fra pressekonferansen etter rentemøtet 18. juni, hvor Norges Bank varslet mulig renteheving i 2022. Foto: Are Haram
Makro

Når rentemøtet i Norges Bank blir avholdt senere denne uken venter Handelsbanken at Øystein Olsen og co holder styringsrenten i ro, med kun marginale endringer på rentebanen. 

Det skriver meglerhuset i morgenrapporten mandag. 

Høyere KPI enn ventet

Selv om arbeidsmarkedet var noe svakere enn hva sentralbanken ønsket i august, er det stadig færre arbeidsledige. Ifølge Handelsbanken indikerte Norges Banks regionale nettverk at gjeninnhentingen i norsk økonomi går omtrent som sentralbanken hadde sett for seg. 

Konsumprisindeksen, KPI, øker litt raskere enn hva Norges Bank hadde sett for seg, men det kan fort skyldes tidligere kronesvekkelse – noe som har trukket opp importert inflasjon. Handelsbanken sier de ikke forventer noe sterkere inflasjonstrend enn hva sentralbanken har lagt opp til. Meglerhuset tror mer på at den nylige kronestyrkingen, som kom på grunn av sterkere oljepris, kan bidra til at kjerneinflasjonen blir lavere enn Norges Banks forventning for neste år.

– Videre ser det ut til at lønnsveksten er på linje med hva sentralbanken har antatt i år, og den vil trolig holde seg beskjeden de nærmeste årene. Alt i alt mener vi derfor at inflasjonstrenden er omtrent på linje med hva Norges Bank har lagt til grunn, skriver meglerhuset i morgenrapporten mandag. 

Boligmarkedet trekker opp

Den eneste økonomiske faktoren som ser ut til å trekke opp i forhold til Norges Banks renteprognose fra juni, er boligmarkedet. Men etter en rekordsterk sommer, som slo Norges Banks prognoser, har markedet begynt å kjøle seg ned, og i august var sesongjustert boligvekst på 0,3 prosent. 

Ifølge Handelsbanken har også internasjonale renter falt side juni, blant annet på grunn av frykt for at smitten skal komme tilbake. Sammenlignet med Norges Banks forventning fra juni, er nå internasjonale renteforventninger i snitt omtrent 10 basispunkter lavere. Og lavere forventninger hos våre handelspartnere, bidrar til å trekke Norges Banks renteprognose ned.

Derfor tror Handelsbanken at Norges Bank holder sin renteprognose omtrent uendret. Selv om boligmarkedet isolert sett kunne tilsi en raskere renteoppgang, er det andre faktorer som går imot det. I så fall ser sentralbanken fortsatt for seg at den første rentehevingen ikke kommer før mot slutten av 2022, og deretter følger to rentehevinger i 2023.

styringsrente
norges bank
handelsbanken
øystein olsen
handelsbanken capital markets
Nyheter
Makro
Børs