Liten renteeffekt av konsumfall

Detaljomsetningen stupte i august. – Varekonsumet ligger fortsatt høyere enn i fjor, understreker Dane Cekov, Nordea Markets.

Fortsatt høyt: Dane Cekov og Kjetil Olsen i Nordea Markets tror varekonsumet gjennom høsten vil holde seg over fjoråret. Foto: Are Haram
Makro

I forrige uke beholdt Norges Bank sin rentebane tilnærmet uendret. Sannsynligheten for en renteheving i tredje kvartal 2022 økte marginalt, til rundt 70 prosent. Samtidig sank sannsynligheten for at det kommer to hevinger til i 2023 litt.

Den viktigste enkeltfaktoren bak veksten Norges Bank ser for seg er privat konsum. I år ventes et fall i konsumet på 7,5 prosent, noe som trekker veksten i fastlands-BNP ned med 3,9 prosentpoeng. 

Neste år snur det. Privat konsum stiger med 7,7 prosent, og trekker fastlands-BNP opp 3,9 prosentpoeng. Også i 2022 og 2023 vil privat konsum være viktigste vekstdrivende faktor, tror Norges Bank.

Stup i august

Det var før mandagens tall fra SSB. De viser at detaljomsetningsindeksen i august falt hele 4,9 prosent. Makroøkonomene ventet på forhånd en svak tilbakegang etter to sterke måneder, men ikke noe i nærheten av dette fallet.

Trolig var fallet i detaljomsetningsindeksen primært en korrigering etter de foregående månedene. Nordeas «Nordic Card Data» – oversikten over kundenes kortbruk – viser nemlig tilnærmet uendrede innkjøp gjennom hele august og september.

– Over fjoråret

– Vi sa tidlig i sommer at detaljomsetningen og varekonsumet trolig ville holde seg høyt gjennom sommeren, før det dabbet av når folk var ferdig med hjemmeferien og hadde kjøpt alt de trengte av sportutstyr og annet, sier makroøkonom Dane Cekov i Nordea Markets.

– I sommer har detaljomsetningen vært på ekstremt høye nivåer, og det er helt naturlig at det dabber litt av, sier han.

– Men våre tall basert på kortbruken viser at varehandelen fortsatt ligger høyere enn på samme tid i fjor

Cekov medgir at fallet i SSB-tallene på 4,9 prosent var langt større enn ventet:

– Men grensehandelen er fortsatt stengt, uten utsikter til at den åpner med det første. Det betyr at husholdningene må fortsette å handle mer hjemme enn normalt.

Sterk vinter?

– Vi tror at detaljomsetningstallene kan falle litt videre de neste månedene, men de vil holde seg over fjorårstallene.

Slik det ser ut nå vil ikke bare høstferien, men også vinterferien bli i Norge.

– Det kan bety at sportsbutikkene får en god vinter, tror Cekov.

«Korreksjonen kom litt tidligere enn vi ventet, men vi tror ikke dette skremmer Norges Bank», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets. Han viser til at nivået mellom mai og juni lå 11,7 prosent høyere enn gjennomsnittet i andre halvår 2019.

«Omsetningen i august var 7,8 prosent høyere enn i februar, så det er fortsatt litt å gå på før salget er normalisert», understreker han.

Demper boligprisene?

Samtidig foreslo Finanstilsynet at boliglånsforskriften, som utløper ved nyttår, erstattes av en langt strammere forskrift. Maksimalt lånebeløp senkes med 10 prosent ved at det ikke kan innvilges lån utover 4,5 ganger bruttoinntekt. Bankenes adgang til å gi dispensasjon fra inntekts- og gjeldskravene foreslås også halvert.

Sjeføkonomene Harald Magnus Andreassen (SpareBank 1 Markets) og Frank Jullum (Danske Bank) sier begge til TDN Direkt at en så stram forskrift vil dempe boligpris- og gjeldsveksten. Effekten kan dermed bli at Norges Bank viderefører nullrenten etter 2022.

detaljomsetning
ssb
nordea markets
dane cekov
norges bank
boliglånsforskriften
styringsrenten
Nyheter
Makro