Fortsatt svinedyr likviditet

Ingen banker har brukt Norges Banks tilbud om 1-dagslån. Kyrre Aamdal tror likviditetsskvisen skyldes kvartalsskiftet, og at renten vil synke de nærmeste dagene.

Feil medisin? Kyrre Aamdal, DNB Markets, er enig i at bankenes likviditet er skjevfordelt, men tviler på at det er grunnen til de høye korte rentene nåe. Foto: Iván Kverme
Makro

Forrige fredag varslet Norges Bank plutselig nye F-lån med løpetid på én dag og en rente på 0,15 prosent. Tiltaket var et svar på en akutt vanskelig likviditetssituasjon mellom norske banker, lød forklaringen. Årsaken var skjevfordelt likviditet mellom norske banker.

I dagene og ukene forut for dette, hadde korte pengemarkedsrenter steget markant. 1-ukes Nibor-rente hadde steget fra rundt 0,05 prosent ved overgangen fra august til september, til 0,28 prosent fredag 25. september.

Ifølge Nordea Markets hadde overnattenrenten, som normalt ville ligge nær styringsrenten, skutt over 1 prosent i forrige uke.

Feil problem?

Men seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets er ikke sikker på at problemet primært var at likviditeten var skjevt fordelt.

– At den har vært skjevfordelt, vet vi. Det ser vi av tallene, som viser at enkelte banker har valgt å la sin overskuddslikviditet stå over natten i Norges Bank, sier han.

Bankene har fått tildelt likviditetskvoter. Alt utover disse kvotene gir reserventen, om det plasseres i Norges Bank. For tiden er reserverenten minus 1 prosent.

Når noen banker har likviditet utover sine kvoter, må andre ha likviditet under sine kvoter.

– Men så langt har ingen banker benyttet tilbudet om en-dags F-lån hos Norges Bank, konstaterer Aamdal.

– Det er derfor vanskelig å se at tiltaket har bidratt til bedre omfordeling av likviditet mellom bankene, mener han.

Lite rentefall

Fra fredag til onsdag har 1-ukes Nibor-rente sunket med bare 10 basispunkter, og ligger dermed fortsatt 13 basispunkter høyere enn nivået ved inngangen til måneden.

– Jeg tror at likviditetsskvisen heller skyldes at banker av regulatoriske grunner ikke ønsker eller kan låne ut kortsiktig over kvartalsskiftet, sier Aamdal.

Han viser til at bankene utover de formelle kapitalkravene også står overfor uformelle krav fra både aksjonærer og myndighetene.

– Med det nye tilbudet om F-lån er det ingen fare for at bankene må trekke på dagslån, men tiltaket løser ikke problemet knyttet til slike regulatoriske forhold.

Oktober-effekt?

– Hvis det er kvartalsskiftet som er problemet, betyr vel det at de korte rentene vil synke de neste dagene, og så igjen stige når det nærmer seg årsskiftet?

– Ja, men det er ikke sikkert renten faller mye allerede første dag. Og Norges Bank tilbyr ofte F-lån over årsskiftet for å sikre at bankene har nok likviditet.

Samtidig er nå renten både på 1-dags og 3-måneders F-lån fra Norges Bank 0,15 prosent.

– Det kan bety at prisen på likviditet løftes opp fra tidligere 5 til rundt 15 basispunkter. Vi er nå inne i en periode hvor det er lite likviditet.

likviditet
norges bank
f-lån
dnb markets
kyrre aamdal
Nyheter
Makro