Norske tall imponerer

Ekspertene tror fallet i Norge har stoppet opp.

STOPP: Ekspertene tror fallet i industrisektoren har stoppet opp. Foto: Nikolai Benner
Makro

PMI for august i Norge steg med 3,4 poeng til 50,3 poeng, sammenlignet med reviderte 46,9 i august, ifølge en melding fra DNB og NIMA torsdag.

Ifølge DNB PMI peker tallene mot at fallet i aktiviteten i industrien har stoppet opp. Det var særlig delindeksene for nye ordre og produksjon som trakk opp, men også sysselsettingsindeksen økte.

Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst, mens verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang. 

Europa

Innkjøpssjefenes PMI-indeks for industrisektoren i eurosonen var 53,7 poeng i september. Det var på forhånd ventet en indeks på 53,7 poeng, ifølge Direkt Makro.

Tallet for Storbritannias PMI-indeks for industrien var 54,1 i september, ifølge endelige tall fra Markit. Det var på forhånd ventet en indeks på 54,3, ifølge Direkt Makro.

Tall for den italienske innkjøpssjefsindeksen (Purchasing Managers Index – PMI) for industrisektoren var 53,2 poeng i september, mot ventede 53,5 poeng, ifølge Direkt Makro.

Den spanske PMI-indeksen for industrisektoren var 50,8 poeng i september, mot en ventet indeks på 50,5.

Den franske PMI-indeksen for industrien var 51,2 poeng i september. Det var på forhånd ventet en indeks på 50,9, ifølge Direkt Makro.

Den tyske PMI-indeksen for industrien var 56,4 poeng i september. Det var på forhånd ventet en indeks på 56,6, ifølge Direkt Makro. 

Asia

Sør-Koreas eksport steg med 7,7 prosent i september på årsbasis, mens importen var ned 1,1 prosent. På forhånd var det ventet at eksporten skulle stige med 2,0 prosent og at importen hadde falt 4,9 prosent, ifølge Direkt Makro.

Endelige tall for PMI-indeks for industrisektoren i Japan i september var 47,7 fra 47,2 foregående måned, ifølge data fra Nikkei og IHS Markit.

Sentimentet blant Japans største produsenter var -27 i tredje kvartal 2020, fra -34 poeng foregående kvartal. Det var ventet en indeks på -23 i fjerde kvartal, ifølge Direkt Makro.

pmi
industri
Nyheter
Makro
Børs