Inflasjonsfall i september

Fall i kjerneinflasjonen.

FALLER: Det ble lavere inflasjon enn ventet i september.  Foto: Dreamstime
Makro

Kjerneinflasjonen i september endte på 3,3 prosent. Noe som er en nedgang fra 3,7 prosent i august. Det var på forhånd ventet en inflasjon på 3,6 prosent. 

Blant underliggende komponenter ser man at prisveksten på importerte varer avtar, skriver DNB Markets i morgenrapporten mandag. Svekkelsen i kronekursen har gjort importerte varer dyrere, noe som har vært prisdrivende siden mars. Norges Bank har i sin prognose lagt til grunn at den høye prisveksten vil avta mot slutten av året, slik at inflasjonen kommer ned mot målet i 2021 – uten å måtte heve renten. 

Ifølge DNB Markets vil et tidlig fall i inflasjonen gjøre at det blir mindre press for renteheving, uten at det vil påvirke Norges Bank om at renten skal holdes på null frem til andre halvår av 2022.