Oppturen flater ut

– Jeg er sikker på fortegnet, men ikke like sikker på hvor sterk effekten blir eller når den kommer, sier NHOs Øystein Dørum om kuttet i formuesskatten.

Uenig med Sanner: Sjeføkonom Øystein Dørum, NHO, tror oppturen i norsk økonomi er i ferd med å miste farten. Foto: Are Haram
Makro

NHOs medlemsbedrifter har ikke fått det noe bedre etter august, viser organisasjonens ferskeste medlemsundersøkelse.

Tvert imot har flere faktorer utviklet seg i feil retning.

Nå har 50 prosent av bedriftene lavere etterspørsel, opp fra 46 prosent i august, og omtrent uendret fra september. 

Andelen som har minst 50 prosent svikt i etterspørselen stiger også forsiktig, og er nå oppe i 10 prosent.

– Er økonomien virkelig i dårligere skikk nå enn i august?

– Ikke i bred forstand, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO.

– I august hadde vi ikke sett konsekvensene av stans i smittevernet for reiselivsbransjen, men det har kommet i september og oktober, sier han.

– I bred forstand er ikke situasjonen dårligere, men for noen har bedringen stoppet opp og for noen er det blitt verre.

Fortsatt vekst

Svarene i NHO-undersøkelsen er ikke vektet etter bedriftens størrelse. Dørum peker på at det også kan være skjevheter i svarene, når rundt hver femte bedrift svarer.

– Kanskje er det slik at det primært er de som har fått det verre som svarer, men jeg mener vi får en pekepinn ut av svarene.

– NAV-ledigheten faller fortsatt, men noe saktere enn før. Hva tror du om tilstanden for hele norsk økonomi?

– Jeg ville tenkt at når NAV-ledigheten faller, så har vi ikke bare vekst, men trolig også vekst over trend, sier Dørum.

– Andelen av bedriftene som sier at det går dårlig er også lavere enn i vår. Men undersøkelsen understøtter at bedringen går tregere enn i de første månedene, sier Dørum.

– Og det understøtter våre anslag, relativt til regjeringens, som baserer seg på at bedringen i økonomien holder seg.

– Skattekutt hjelper

– Er det noe i forslaget til statsbudsjettet som kan hjelpe NHO-bedriftene på kort sikt? Eller på lang sikt?

– På kort sikt tror jeg at reiselivsordningen på 1 milliard kroner kan hjelpe bedriftene som sliter mest blant våre medlemmer. Hvis dette bidrar til å hindre konkurser, legger det også grunnlaget for ny vekst fremover, tror Dørum.

– Kuttet i formuesskatten vil heller hjelpe på lang sikt. Større grad av likebehandling av formuesaktiva vil på marginen vri investeringene over på næringsvirksomhet og fra passiv kapital, sier han.

– Det er mye som påvirker investeringsbeslutningene, men på fortegnet er jeg sikker på effekten av lavere formuesskatt, sier han med henvisning til den pågående debatten om forskningsrapporten som viser det motsatte. 

– Jeg er mer usikker på hvor sterk effekten blir og når den kommer til syne.

Ordresvikt

NHO-undersøkelsen viser at 14 prosent av bedriftene faktisk har nedbemannet, og at 19 prosent planlegger å kutte i staben.

Selv om de fleste områdene viser en liten forverring, er det ordresituasjonen som bekymrer Dørum mest.

Til nå har 37 prosent av bedriftene fall i nye ordrer, og over halvparten av bedriftene har tæret på sine reserver, slik at de har krympet.

NHO
øystein dørum
statsbudsjettet 2021
formuesskatt
arbeidsledighet
Nyheter
Makro