Går mot avtaleløs Brexit

Boris Johnson styrer mot Brexit uten noen avtale. Nå er det knapt tid til selv en veldig begrenset avtale, mener Knut A. Magnussen, DNB Markets.

Alvor nå: Seniorøkonom Knut A. Magnussen, DNB Markets, tror Boris Johnson virkelig mener det, denne gangen. Foto: Are Haram
Makro

EU og Storbritannia klarte ikke innen sin selvpålagte frist å komme videre med forhandlingene om en avtale for forholdet når Brexit trer i kraft fra nyttår. Tidligere i år var partene enige om at 15. oktober var siste frist, også fordi en eventuell avtale må ratifiseres før nyttår.

Torsdag 15. oktober kom og gikk uten noen fremgang. Fredag sa statsminister Boris Johnson at han forbereder seg på en «australsk» avtale, altså i praksis at det ikke har noen hensikt å forhandle mer.

Alias «no deal»

«Australia-løsningen» er i praksis bare et nytt navn på «no deal» Brexit. Bedriftene må i så fall basere seg på å handle på basis av WTO-regler, som setter grenser for hvor høy tollen kan bli, muligens også med forenklede prosedyrer for å håndtere handelshindringer.

Skilsmisse: Boris Johnson og Ursula von der Leyen ligger ikke an til å komme til noen avtale. Foto: NTB

– Vi har jo sett at tidsfristene er skjøvet på mange ganger, men denne fristen er spesiell, mener seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets.

– EU og Storbritannia har siden februar vært i overgangsperioden, som varer ut året. I sommer avviste Storbritannia å forlenge overgangsperioden, sier han.

– Britene har tatt et veldig tydelig standpunkt på «make or break», altså at det blir en løsning uten noen avtale hvis de ikke er tilfreds med vilkårene.

EU vil prøve mer

Derfor tror Magnussen at denne brutte fristen betyr mer enn tidligere runder med konflikter:

– Jeg tror Johnson mener alvor når han nå sier at de forbereder seg på en «no deal»-situasjon.

EU signaliserer nå at de er innstilt på å handle videre i London over helgen.

«The EU continues to work for a deal, but not at any price», skrev EU-president Ursula von der Leyen på Twitter fredag.

Budskapet er at forhandlingene kan fortsette, dersom Storbritannia først går med på kompromisser.

Knapp tid

– Muligheten for en avtale er der fortsatt, men nå har de forhandlet siden februar, tilsynelatende uten at de har nærmet seg noe. På fiskerisiden har det låst seg helt, sier Magnussen.

Og om EU og Storbritannia forhandler videre, er tiden så knapp at en eventuell avtale trolig vil være mye mindre omfattende enn de opprinnelige utsiktene.

– Johnsons utspill har ikke gitt voldsomt stort utslag i pund-kursen. Fordi valutamarkedet allerede har diskontert inn at det neppe blir noen avtale?

– Ja, gitt utviklingen i høst, vil jeg tro at markedene har tatt høyde for det. Men det kan også være at aktørene ikke helt tror at Johnson har satt foten ned for alvor.

Uro fra nyttår?

Pundet svekket seg fredag med 0,5 prosent mot kroner og omtrent tilsvarende mot dollar.

– Hvis vi kommer til nyttår uten en avtale, kan det gi generell uro i valutamarkedet, slik at også norske kroner trekkes ned?

– Vi er i en noe bedre stilling ved at vi faktisk har gjennomført avtaler med Storbritannia, men hvis vi får generell uro i valutamarkedene, vil det kunne slå ut også for kronen, tror Magnussen.

brexit
boris johnson
Ursula von der Leyen
eu
storbritannia
Nyheter
Makro