Sprikende kronesyn

Kronen vil være svak til etter presidentvalget, tror Nordea Markets. Nei, lange kroneposisjoner vil holde kronen svak lengre, svarer DNB Markets.

En vinner: Det viktigste for kronen er ikke hvem av dem det blir, men at det relativt raskt blir en vinner i det amerikanske presidentvalget. Foto: Bloomberg
Makro

Selv om mange faktorer tyder på at den norske gjeninnhentingen fortsatt er i gjenge, holder kronen seg svak.

I sin rapport Navigatøren forklarer Nordea Markets dette med usikkerheten rundt det amerikanske presidentvalget, som holder rentene nede og dermed bidrar til en svak krone.

Rente- og aksjeløft

Strategene Lars Mouland og Ole Håkon Eek-Nielsen regner med at avklaringen, forhåpentligvis kort tid etter valget 3.november, vil gi et løft i rentene.

Forbigående svak: Lars Mouland tror at både renteoppgang og børsløft ute vil styrke kronen etter valget. Foto: Are Haram

Med presidentvalget unnagjort er det også duket for kronepositive faktorer.

«Også her tror vi en avklaring av presidentvalget vil gi et løft», skriver Nordea Markets-strategene.

Gjennom mye av 2020 har det vært en åpenlys og positiv korrelasjon mellom aksjemarkedene og kronekursen.

Fare for «double dip»

DNB Markets’ valutastrateg Magne Østnor utelukker ikke denne faktoren, men peker på at kroneposisjoneringen har gjort oppsiden liten.

Når det er asymmetri mellom kronekursen og risikopapirer, kan dette delvis forklares ved at spekulative aktører har lange kroneposisjoner. Østnor tror at risikosentimentet vil forbli skjørt, og derfor vil disse posisjonene redusere oppsidepotensialet for krone på kort sikt, skriver Østnor i sin ukesoppdatering.

Holdes nede: Utenlandske bankers kroneposisjoner gir begrenset kroneoppside, tror valutastrateg Magne Østnor, DNB Markets. Foto: Are Haram

Østnor viser til klart økt fare for en «double dip» i kriseforløpet etter økte smittetall og nye restriksjoner. Samtidig er tiden i ferd med å løpe ut for amerikansk enighet om en ny krisepakke.

Store spekulative kjøp

«Vi har sett utenlandske banker legge til NOK siden tidlig i sommer, men har vært forsiktige med å legge for stor vekt på dette fordi deler av kronekjøpene bare er resirkulering av Norges Banks store daglige kronekjøp», skriver han.

Nå åpner han for at den spekulative delen av disse kjøpene har vært underestimert. 

Den ekstra sterke korrelasjonen mellom kronekursen og aksjemarkedene for tiden er nemlig en indikasjon på at aktørene har lange posisjoner i kronen.

– Vaksine avgjør

Slik Nordea Markets-strategene ser det, er rentemarkedet enig med Norges Bank om renteforløpet til slutten av 2022, når Norges Bank etter planen hever renten. Deretter stiger markedsrenten langt saktere enn Norges Banks rentebane. Dette skyldes delvis lave internasjonale renter, mener Mouland og Eek-Nielsen.

«Markedet har vansker med å prise inn store renteforskjeller mellom Norge og utlandet utover den nære horisonten som bestemmes av dagens styringsrente», skriver de.

Når en effektiv vaksine er på plass, vil det løfte vekst- og renteutsiktene mye i land som er hardt rammet av corona, og dette igjen vil «gjøre det lettere for markedsrentene å følge Norges Banks anslag», tror de to.