Tror oppsvinget kan ha startet

Norges Bank pleier ikke få med seg omslagene, mener Kjetil Martinsen, Swedbank. Det tilsier renteheving om et års tid.

Bunnen passert: Rente- og valutastrateg Kjetil Martinsen i Swedbank tror oppsvinget er sterkere enn Norges Bank har fått med seg.  Foto: Are Haram
Makro

– Det typiske har vært at Norges Bank i sine prognoser for produksjonsgapet har overestimert oppsvinget når økonomien allerede har vært i høykonjunktur, og tilsvarende trodd på en for sterk nedtur når økonomien allerede har vært i lavkonjunktur, sier rente- og valutastrateg Kjetil Martinsen i Swedbank.

Martinsen har sammenlignet Norges Banks prognoser for produksjonsgapet med faktisk utvikling fra 2005 til nå, og mønsteret er klart: Prognosen for de kommende kvartalene og årene ser stort sett ut som en forlengelse av situasjonen akkurat på prognosetidspunktet.

– Jeg tror det gjelder også nå. Det betyr at oppsvinget kan bli sterkere og komme raskere enn Norges Bank venter, sier han.

– Ser ut vinduet

Martinsen understreker at noe av det vanskeligste nettopp er å treffe på omslagene, og at også bedriftene i Norges Banks regionale nettverk typisk gjør samme type feil.

– Veldig forenklet ser de ut vinduet, og tror at vi vil få akkurat samme utvikling det kommende halvåret. Basert på historien, og de prognosefeilene de har gjort før, står de i fare for å undervurdere oppsvinget.

Dette får også konsekvenser for Norges Banks renteplaner:

– Norges Banks historiske prognosefeil tilsier at de ønsker å vente med å heve styringsrenten i hvert fall til de har tall som viser at oppsvinget har tatt feste.

For sentralbanker er det normalt et mål å unngå de mest alvorlige feilene. Det betyr at ønsket er sterkt om å unngå å stramme til hvis økonomien fortsatt er i lavkonjunktur, og å unngå å fyre oppunder bobler hvis økonomien allerede er i høy aktivitet.

NAV-bedring

– Det er ofte når ting ser som verst ut at det blir bedre, og når ting ser gode ut, kommer omslaget i negativ retning. I regionalt nettverk har bedriftene veldig svake investeringsplaner, og vi ser nå smitteoppblomstring. Hvis man ser ut vinduet, tilsier det at blir minst like trått fremover. Men det er ofte akkurat da man skal tenke at man er nær bunnen.

– Fortsatt er det mye rom for at det kan bli enda verre?

– Ja, men det er det ingen som vet.

Martinsen mener de ukentlige ledighetstallene fra NAV er en indikator som tilsier at det går bedre.

– Stadig flere kommer tilbake i jobb, selv om takten i ledighetsfallet er gått ned. Noen få sektorer sliter mye, men det er typisk sektorer som ikke er rentesensitive.

– Hever neste år

– Så du venter klart sterkere vekst ut 2020 og i 2021 enn Norges Bank?

– Jeg venter i hvert fall at styringsrenten blir hevet i løpet av et års tid, ett år tidligere enn Norges Banks rentebane tilsier, sier Martinsen.

– Men først når Norges Bank har tallene som bekrefter raskere gjeninnhenting vil de fremskynde sine renteplaner.

Dette er akkurat som i 2018, mener Martinsen:

– Da var vi kommet langt inn i et konjunkturoppsving før Norges Bank endelig begynte å heve rentene.

– Foruten NAVs ledighetstall, ser du andre indikatorer som varsler at omslaget kommer raskt eller sterkt?

– Nei, og når du lager prognoser, må du uansett bruke mye skjønn. Alle økonomer, inkludert Norges Bank, bommet helt på boligmarkedet under corona i år. Kanskje kom vendepunktet så tidlig som i april i år, antyder han.

kjetil martinsen
swedbank
norges bank
styringsrenten
Nyheter
Makro