– Det er skremmende å tenke på konsekvensene

Konsumentdirektøren Jack Gillis frykter for amerikanske familier, bedrifter og økonomien generelt hvis det ikke kommer på plass en stimulipakke før nyttår.

Jack Gillis, adm. direktør for Consumer Federation of America. Foto: Bloomberg
Makro

En ny uke nærmer seg slutten og det er fortsatt ikke kommet på plass noen stimulipakke fra myndighetene i USA, til tross for at samtalene fortsetter med uforminsket styrke. Det som er sikkert er at amerikanere som sliter økonomisk snart vil begynne å se at det finansielle sikkerhetsnettet begynner å rakne. 

31. desember 2020 er den viktige datoen. Da utløper en rekke viktige finansielle tiltaksplaner, som blant annet er designet for at lavtlønnede amerikanerne skal få beholde hjemmene sine og at studiegjelden holdes på et fornuftig nivå, melder MarketWatch. 

«Det er skremmende å tenke på hva konsekvensen vil bli for familier, individer, bedrifter og økonomien generelt når den finansielle beskyttelsen mot Covid-19 ikke lenger er tilgjengelig», uttaler Jack Gillis, adm. direktør i Consumer Federation of America (CFA), i en uttalelse. 

CFA er en ideell organisasjon som ble grunnlagt for å fremme forbrukerinteresser gjennom forskning og utdanning.

Har vedtatt en rekke tiltak

Myndighetene i USA har vedtatt en rekke tiltak etter at pandemien slo inn for fullt i midten av mars. Gjennom CARES-vedtaket på 2,2 billioner dollar, som ble innført i mars, kan huseiere med føderalt støttede pantelån, be om opptil 180 dagers utsettelse. Det er ikke bestemt om ordningen skal videreføres i 2021. 

CARES-tiltaket sikret også 600 dollar i uken i dagpenger for selvstendig næringsdrivende. Det delstatlige tiltaket utløp i juli, men de kvalifiserte også til statlige dagpenger, som ble beregnet utifra den gjennomsnittlige dagpengesatsen i staten. Fordelen på statsnivå, kjent som Pandemic Unemployment Assistance, utløper 31. desember. 

Et annet tiltak som ble besluttet av Trump-administrasjonen var en utøvende ordre som tillater arbeidsgivere og midlertidig slutte å trekke 6,2 prosent av de ansattes lønnsslipp for trygdeutgifter. Utsettelsen var på plass fra 1. september og gjelder til 31. desember for personer som tjener under 104.000 dollar årlig. 

usa
cfa
Consumer Federation of America
Nyheter
Makro
Børs