Frykter ikke julesalget på kroner

Kronen svekker seg ofte i november og desember. Til tross for coronasmitten og presidentvalget i USA, får vi styrking i år, tror DNB Markets og SR-Bank.

Sesongmønster: Men i så fall fordi fundamentale forhold tilsier kronesvekkelse, mener valutastrateg Magne Østnor, DNB Markets, Foto: Iván Kverme
Makro

I syv av de siste ti årene har kronen svekket seg mot euro, dollar og svenske kroner gjennom november og desember.

I desember alene har derimot kronen styrket seg mot euro seks og svekket seg fem av de siste elleve årene. 

I år tror både sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SR-Bank og valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets på en forsiktig styrking fra dagens nivåer og ut året.

– Vi har sett tendensen til svakere krone mot slutten av året, og særlig i krysset mellom norske og svenske kroner, sier Østnor.

Svekkelse uansett

Vanlige forklaringer har vært tynn likviditet og spekulative aktører som lukker bøkene og reduserer risikoen mot årsslutt.

– Disse faktorene kan være medvirkende, men de er ikke utløsende for svekkelsen, mener Østnor.

– Det er ofte slik at vi har sett en utvikling som tilsier kronesvekkelse også på et hvilket som helst annet tidspunkt på året. 

Østnor viser til oljeprisfallet mot slutten av 2014, uroen i finansmarkedene mot slutten av 2016 og flere andre negative episoder på høstparten.

– Kall det gjerne et sesongmønster for kronen, men i så fall er det fordi vi har fundamentale drivere som tilsier det.

Selvoppfyllende?

Østnor utelukker samtidig ikke at oppmerksomheten rundt mønsteret kan være selvoppfyllende.

– Det kan bety at spekulantene får litt høyere terskel for å kjøpe kroner gjennom november og desember, og at man generelt endrer preferanser.

– Hva tror du om årets siste måneder?

– Uroen tiltar, og kronen er påvirket av smitteoppblomstringen og usikkerheten rundt presidentvalget i USA. Hvis usikkerheten tiltar videre, gjeninnhentingen blir mer usikker og oljeprisen fortsetter ned, så er det klart vi får en svakere krone.

– Hva hvis presidentvalget er avklart senest innen 1. desember og vi ikke får nye, negative nyheter?

– Jeg er forsiktig med å kaste meg på og varsle en svakere krone. Mye av usikkerheten er innbakt, og vi handler på nivåer, hvor kronen nå er over 11 mot euro og svak mot dollar. Kanskje blir vi heller positivt overrasket.

Slutt på kronekjøp

Østnor minner samtidig om at Norges Bank avslutter sine daglige kronekjøp for Oljefondet halvveis i desember.

– Og omtrent samtlige sentralbanker har rentemøter omtrent samtidig, så det skjer mye, samtidig som likviditeten tørker inn i alle deler av finansmarkedene, sier han. 

– Mens dette potensielt kan slå begge veier, er Norges Banks kronekjøp-slutt en klart kronenegativ faktor.

DNB Markets har et tremånedersestimat for EURNOK på 10,90 og Østnor minner om at kronesvekkelse mot nyttår gjerne følges av styrking på nyåret.

– Denne styrkingen er vanskeligere å forklare fundamentalt enn svekkelsen mot nyttår. Det er et snev av reversering.

Tror på 10,75

Også sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SR-Bank understreker at kronesvekkelsen mot slutten av året ikke er et veldig fast mønster.

Tror på styrking: – Men mye fordi vi har en tendens til å vente tilbakevending til en slags normal, sier Kyrre M. Knudsen, SR-Bank. Foto: Are Haram

– Nå er oljeprisen nede i 38 dollar, uten at vi har fått samme kronesvekkelse som tidligere i år. Kronen er en god del sterkere enn i slutten av mars, til tross for økt smitte og usikkerheten rundt valget i USA, sier han.

– Vi venter en litt sterkere krone frem til jul, men det forutsette at vi får en avklaring i USA. Coronausikkerheten vil vi dra med oss i noen måneder til. Neste år kan vi få mer avklaring rundt corona, sterkere vekst og litt normalisering, så da ser vi rom for styrking.

– Hva tror du om kronekursen ved nyttår?

– Vi har 10,75 mot euro.

Torsdag formiddag var kursen 11,10.

valutakurs
kronekursen
norske kroner
dnb markets
magne østnor
sparebank 1 sr-bank
kyrre m. knudsen
coronakrisen
norges bank
presidentvalg i usa
Nyheter
Makro