– Tilbake på normalen

DNB Markets’ globale MacroScore stiger for femte måned på rad. – Jeg tror ikke det varer, sier Knut A. Magnussen.

Endring, ikke nivå: Seniorøkonom Knut A. Magnussen understreker at det er bedringen som er sterk, ikke aktiviteten. Foto: Are Haram
Makro

MacroScore steg for femte måned på rad til det høyeste nivået siden september 2018.

Den globale indikatoren viser løft for totalt 20 av delindikatorene i oktober, men totalscoren steg mindre enn de tre foregående månedene. MacroScore bunnet på minus 1,58 i mai, og har siden steget til 0,40.

«Indikatoren viser hvordan globale økonomiske trender er tilbake på normalen, og at oppsvinget til nå tydelig har vært V-formet», skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets i et notat.

Norsk løft

Også for Norge er situasjonen bedret, noe som dessuten bekreftes av den norske innkjøpssjefindeksen PMI. Denne økte 2,7 poeng til 53,4 i oktober. Her var det delindeksene for sysselsetting og nye ordrer som trakk mest opp. Indeksen for faktisk produksjon avtok, men holdt seg over 50.

PMI viser at perioden med synkende aktivitet var over i september, og nå er avløst av høyere aktivitet, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i et notat. De deler av økonomien som lever av oljen sliter, mens sektorene som er omfattet av gjenåpningen gjør det bedre.

Overrasket over bedring

– Hvordan stemmer disse sterke indikatorene med det vi ser rundt oss nå, med fallende oljepris og nervøsitet rundt både smittetall og presidentvalget?

– MacroScore viser endring, ikke nivå, sier Magnussen, og understreker at indikatoren ikke er fremoverskuende.

Han tror heller ikke at tempoet i bedringen vil fortsette som nå fremover. Økte smittetall og nedstengning i flere land vil dempe farten. Dessuten er mye av effekten av økt stimulans fra penge- og finanspolitikken mer eller mindre tatt ut.

– Jeg var overrasket over hvor markert forbedring vi så i oktober, sier han.

– Det har gått gradvis bedre. Samtidig er det viktig å huske at flere av indikatorene vi ser på lagger litt, men vi har sett bedring, særlig for næringslivet.

Selv Japan opp

Alle land som inngår i DNB-indikatoren har nå score over null, bortsett fra Japan. Japan har imidlertid sammen med eurosonen den største forbedringen i oktober. Både Sverige og Norge har klare løft.

Bedringen er fortsatt klarere for bedriftene enn for husholdningene. Særlig eksporten ser nå ut til å være i klar vekst.