Avviser ikke lenger negativ rente

Norges Bank vil holde renten på null «til det er klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres».

Null lenge: Og ikke lenger samme avvisning av negative renter som vanlig fra Øystein Olsen og Norges Bank. Foto: Are Haram
Makro

Norges Bank holdt, som ventet, styringsrenten uendret på null prosent ved ukens rentemøte.

Helt siden mai har Norges Bank understreket at «komiteen ser ikke for seg at styringsrenten vil bli satt ytterligere ned». Dette budskapet ble, for første gang, ikke gjentatt nå.

I den kortfattede pressemeldingen i forbindelse med rentemøtet, omtaler Norges Bank situasjonen som «et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi».

«Økt spredning av coronaviruset og flere smitteverntiltak ute og hjemme vil trolig bremse oppgangen i økonomien den nærmeste tiden», advarer sentralbanken.

Det lengste Norges Bank nå går i å hinte om renteutviklingen videre er at renten vil bli beholdt på null prosent «til det er klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres».

Også det uavklarte amerikanske presidentvalget og Brexit-striden trekkes frem som minusfaktorer. Dessuten er oljeprisen lavere og kronen svakere enn forutsatt.

Hever i 2022?

«Økt smitte og gjeninnføring av restriksjoner ventes å bremse oppsvinget i fjerde kvartal, både hjemme og ute», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets, og viser til at Norges Bank i september varslet at økt smitte kunne bremse oppsvinget.

Opp i 2022: Kyrre Aamdal og DNB Markets tror ikke på nye kutt, men heller at renten skal opp i 2022. Foto: Are Haram

Til tross for at Norges Bank kuttet ut den faste avvisningen av negative renter, tror ikke Aamdal på noe videre rentekutt, og mener at en aktiv finanspolitikk kan være viktigere for å støtte aktiviteten.

«Vi tror at Norges Bank beholder renten på null prosent gjennom neste år. Med et sterkere oppsving neste år og vedvarende høy boligprisvekst, er det utsikter til en renteheving tidlig i 2022», konkluderer Aamdal.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets mener det ikke lå noen nye signaler i Norges Banks pressemelding, og tror fortsatt at renten tidligst heves i desember 2022.

– Klar asymmetri

Rentebeslutningen viser Norges Banks klare asymmetri, mener sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets:

«Hvis utsiktene for økonomien forverres, vil Norges Bank holde renten i ro og ikke kutte til negativt territorium. Dette har sentralbanksjefen varslet flere ganger», skriver Kjetil Olsen i en kommentar. 

Svaret på en eventuell forverring av økonomien er å holde renten uendret lenger, men altså ikke å kutte videre. 

Asymmetri: Kjetil Olsen peker på at Norges Bank ikke kutter hvis det går dårligere, men tvert imot hever hvis det går bedre. Foto: Are Haram

«På den andre siden, hvis vi får en effektiv vaksine tidligere enn ventet og økonomien normaliserer seg raskere, kan rentene bli hevet tidligere enn signalisert i rentebanen fra september, altså før andre halvår 2022», konkluderer Nordea-Olsen.

Høyere markedsrente

Finansavisen har den siste tiden omtalt oppgangen i norske pengemarkedsrenter. Norges Bank peker på denne oppgangen, som isolert sett gjør at norske lånerenter blir høyere enn styringsrenten tilsier.

For Norges Bank er målet å påvirke rentene publikum møter, og hvis endringer i styringsrenten ikke gir de ønskede utslagene, har sentralbanken ved flere anledninger tidligere svart med å endre styringsrenten videre. Grafene fra rentemøtet viser nå at fallet i boliglånsrentene stanset opp i sommer.

Mer likviditet?

Gjentatte uttalelser fra sentralbanksjef Øystein Olsen om at nullrente ikke er særlig aktuelt, gjør at eventuelle tiltak for å motvirke de økte markedsrentene trolig heller kommer i form av økt likviditetstilførsel eller andre grep rettet direkte mot pengemarkedet og bankene.

Norges Bank viser også til at inflasjonen den siste tiden har vært lavere enn ventet. Ettersom priseffektene av kronesvekkelsen tidligere i år nå mer eller mindre er uttømt, og fordi lønnsveksten er lav, tror Norges Bank nå at inflasjonen vil falle videre de neste årene.

Grafene fra rentemøtet viser at underliggende inflasjon ventes å falle til rundt 1,5 prosent i løpet av 2022.

Boligprisveksten er for tiden omtrent dobbelt så sterk, 5 prosent årlig, som Norges Bank har lagt til grunn. Sentralbanken viser samtidig til at kredittveksten fortsatt synker forsiktig.