Tallene som kan gi norsk industri en knekk

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov kommer med viktig påminnelse.

OLJESMELL VENTER: Handelsbanken minner om at oljeinvesteringene ventes å falle tosifret i 2021. Her fra Johan Sverdrup. Foto: NTB
Makro

Tidligere i dag viste sesongjusterte tall fra SSB at norsk industriproduksjon falt 0,5 prosent fra august til september. I tredje kvartal var produksjonen likevel opp 3,0 prosent fra kvartalet før.

«Oppgangen i tredje kvartalet reverserte mer enn halvparten av fallet i løpet av første halvår. September-produksjonen var 3 prosent under nivået før coronakrisen. Bortsett fra oljerelatert virksomhet, har industrien hentet seg helt inn, mens oljeleverandørene fortsatt henger etter», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i en oppdatering. 

Han noterer seg videre at sentiment-indikatorer har forbedret seg ytterligere for industrien som helhet. 

«Dette viser at den intensiverte bekymringen vi i dag ser for økonomien som helhet fortsatt er konsentrert om tjenestesektoren. Men som vi har sagt flere ganger før, kan den relativt solide utviklingen norsk industrisektor vise seg å være midlertidig; husk at oljeinvesteringene ventes å falle tosifret i 2021, noe som vil tynge leverandørindustrien», fortsetter Gonsholt Hov.

SSBs neste rapport om oljeinvesteringene slippes torsdag 19. november.