To vesentlige spørsmål for norsk økonomi

Fremoverskuende vaksinenyheter er viktigere enn tilbakeskuende nøkkeltall, påpeker Kjetil Olsen.

VAKSINEN AVGJØR: Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets. Foto: Are Haram
Makro

SSBs kvartalsvise nasjonalregnskap viste tirsdag at BNP for norsk fastlandsøkonomi steg 5,2 prosent i tredje kvartal. Det var som ventet.

Oppsvinget kommer etter et fall på 6,3 prosent i andre kvartal, det største fallet noensinne målt for et kvartal.

– Et realt comeback

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets karakteriserer veksten på 5,2 prosent i tredje kvartal som «et realt comeback», men minner om at det gjenstår et stykke til vi er tilbake til nivået før pandemien inntraff.

«Gjeninnhentingen av økonomien vil bremse den nærmeste tiden som følge av smitteverntiltakene som nylig ble gjeninnført i deler av landet. Vi har allerede sett at tiltakene har slått ut i noe høyere ledighet», skriver han i en oppdatering. 

Olsen viser til at NAV-ledigheten steg fra 3,5 til 3,6 prosent ved utgangen av oktober, og at denne trolig vil fortsette å øke litt de neste ukene ettersom tiltakene er ment å være gjeldende minst ut november.

– Vaksinen avgjør

Samtidig er sjeføkonomen klar på at «det lille tilbakeslaget vi nå får vil være av liten betydning for økonomien i lengden». Det avgjørende er når en vaksine blir tilgjengelig, og hvor effektiv og utbredt den blir. 

«Vaksinenyhetene er fremoverskuende, mens løpende nøkkeltall er tilbakeskuende. Utviklingen på vaksinefronten er derfor langt viktigere enn løpende konjunkturindikatorer for å besvare to vesentlige spørsmål: 1) når vil økonomien være tilbake i en normal situasjon? og 2) når kommer Norges Bank til å øke renten?», skriver Olsen. 

«En effektiv vaksine er en forutsetning for å bli kvitt viruset og for at vi skal kunne vende tilbake til en normal situasjon igjen. Det er i sin tur en forutsetning for at Norges Bank skal øke renten. Sannsynligheten for en tidligere renteheving enn det Norges Bank så langt har antydet kan dermed ha økt, til tross for de nye smitteverntiltakene», fortsetter han.