Øyner sterkere krone – men ikke med én gang

Nordea Markets tror det vil løsne for kronen, men ikke før det løsner for oljeprisen.

KRONEOPTIMIST: Sjefanalytiker Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets. Foto: Are Haram
Makro

Valutaanalytikerne i Nordea Markets er ute med en ny oppdatering, og forventer ifølge denne at kronen styrker seg de neste par årene. 

Men bare «veldig gradvis».

«Kronen handler tett i tråd med oljepriser og globale aksjemarkeder. Mens aksjer har betydning på kort sikt, er oljeprisen den viktigste driveren for kronen over tid, i tillegg til renter», skriver analytiker Dane Cekov og sjefanalytiker Ole Håkon Eek-Nielsen.

Oljen gir styrke – etterhvert

Duoen mener at høyere oljepriser bør føre til en noe sterkere krone fremover. 

«Oljeprisen stiger vanligvis i takt med lavere globale oljelagre. Etterhvert som den globale gjeninnhentingen fortsetter, vil etterspørselen etter olje øke og oljelagrene bør reduseres ytterligere fra sine nåværende høye nivåer. Siden dette vil ta tid, forventer vi bare en veldig gradvis kronestyrkelse fremover», forklarer de.

Men på kort sikt ser Nordea-analytikerne begrenset oppside i kronen. 

«Oljeprisen vil neppe stige mye mer på kort sikt, ettersom etterspørselen fortsatt er svak. Siden oljeprisen for det meste er avhengig av samspillet mellom etterspørsel og tilbud – og mindre av forventninger, vil oppløftende vaksinenyheter trolig ikke være nok til å gi høyere oljepriser over tid», heter det videre.

Rentestøtte

Lenger frem tror Cekov og Eek-Nielsen at også Norges Banks signaliserte renteøkninger kan gi ekstra støtte til kronen. 

«Norges Bank var første sentralbank til å signalisere renteøkninger fremover, mens noen G10-sentralbanker – i motsetning til dette – for tiden diskuterer muligheten for å kutte rentene til negativt territorium. Og andre har allerede gjort det. Hvis Norges Bank virkelig blir den første til å heve renten, vil rentespreaden mellom Norge og resten av verden øke», argumenterer de.

Dollarpessimisme

Nordea-duoen understreker at de ser større nedside i USDNOK enn EURNOK fremover, siden  de forventer en svakere dollar over tid. 

Det som peker mot en svakere dollar, er ifølge Cekov og Eek-Nielsen USAs «twin deficits» (underskudd i både statsbudsjett og handelsbalanse), mindre rentespread mellom USA og resten av verden, og et forventet synkronisert oppsving i den globale veksten – noe som vanligvis sammenfaller med dollarsvekkelse.