Bråbrems for Norge

BNP-veksten bremset selv før den nye nedstengingen. Nå ligger det an til vekstfall og ledigheten stiger kraftig.

Største hopp siden mars: NAV-ledigheten økte med nesten 6.000 den siste uken. Foto: NTB
Makro

Fastlands-BNP vokste med friske 5,2 prosent i tredje kvartal, men tegnene på avmatning var tydelige i SSBs tall for september. Da sank fastlandsveksten til 0,6 prosent.

Selv med den sterke tredjekvartalsveksten, ligger fastlands-BNP 2,7 prosent under februar-nivået, altså fra før coronaen slo ut Norge første gang.

Sterkt konsum

Industrien utenom oljesektoren er helt tilbake på førkrise-nivå, ifølge seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

Oljerelatert virksomhet har stabilisert seg. Sterkest vekst gjennom kvartalet kom i sektorene som ble hardest rammet kvartalet før, deler av tjenestenæringene.

Selv om deler av tjenestesektoren fortsatt var underlagt enkelte restriksjoner, steg samlet privat konsum nesten like mye i kvartalet som det falt kvartalet før.

Dette var imidlertid før den nye nedstengingen ble innført for to uker siden.

Ledigheten bratt opp

Tirsdag viste NAVs tall over registrerte ledige det største hoppet siden 24. mars. Forrige uke steg NAV-ledigheten med drøyt 2.000 og kom dermed over 100.000 igjen. Den siste uken økte så ledigheten med 5.500. Totalt er nå over 106.700 helt ledige, 3,8 prosent, det høyeste tallet siden midten av september. 

NAV selv forklarer økningen med nye permitteringer på grunn av smitteverntiltakene i Oslo, Bergen og Viken.

Bruttoledigheten, inkludert tiltaksplasser, er på 121.500, 4,3 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg er 73.100 delvis arbeidsledige, slik at 194.600 er uten ordinært, fullt arbeid.

Smitten bremser

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank viser til sterk vekst i privat konsum i SSBs BNP-tall, men peker også på økte investeringer i næringslivet og økt fastlandseksport.

Optimistisk: Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank viser til at smitteveksten dabber av, og tror på kortvarige restriksjoner. Foto: Ivan Kverme

Etter disse tallene er altså store deler av tjenestesektoren stengt ned igjen, men Jullum peker på at veksten i smitte ser ut til å avta i mange land som innførte restriksjoner i oktober og kan være i ferd med å flate ut i Norge.

«Dette kan bety at tiltakene virker, og at de ikke trenger å bli langvarige», mener han.

Selv venter han at restriksjonene varer én uke inn i desember, før de lettes.

Det hindrer ikke at fastlands-BNP i fjerde kvartal blir svakere, og Jullum har halvert sitt anslag til 0,8 prosent.