Ratingbyrå ser fire store risikofaktorer i 2021

Kredittvurderingsbyrået S&P Global Ratings mener det er fire store risikofaktorer som kan gjøre 2021 til det tøffeste året for bankene siden 2009.

MØRKERE: S&P Global Ratings mener det er fire store risikofaktorer i 2021. Foto: Bloomberg
Makro

S&P Global Ratings mener at bankene står foran sin tøffeste periode siden tiden etter finanskrisen. Kredittvurderingsbyrået ser fire store risikofaktorer som henger over sektoren, og har derfor negative utsikter for rundt en tredjedel av de globale bankene. 

Nedskrivningene i kjølvannet av pandemien, samt oljeprissjokket tidligere i år veier tungt for den negative totalvurderingen. 

«For ett år siden, før pandemien slo til, stod bankene ovenfor et relativt rolig år. Scenarioet nå og mot 2021 er en sterk kontrast til det», uttaler Emmanuel Volland, kredittanalytiker i S&P, til CNBC. 

Volland følger opp med at mange banker ikke vil være tilbake på nivået som før pandemien tidligst i 2023. 

Fire risikofaktorer

S&Ps hovedpoeng er at den globale veksten vil øke i 2021, spesielt med økt støtte fra myndighetene, økt fleksibilitet og positive vaksinenyheter. Ratingbyrået advarer derimot at ethvert avvik, eller treghet i veksten, kan føre til ytterligere negative kredittvurderinger, og er en stor risikofaktor.

En annen bekymring S&P-analytikerne trekker frem er at kutt i den kortsiktige støtten til banker og låntakere kan få negative ringvirkninger lengre frem i tid, hvis de finanspolitiske tiltakene trekkes tilbake for tidlig. 

Økt giring i aksjer og andre finansielle papirer, på grunn av sterk vekst i finansmarkedene, er også en risikofaktor fordi det kan føre til økt gjeldsgrad. Det vil igjen medføre høyere risiko for investorene og bedriftene, som kan påvirke bankene negativt. 

Den siste store risikofaktoren er en svekkelse i eiendomsmarkedet og at det skal lide større tap enn forventet i kjølvannet av Covid-19. Det vil øke risikoen for mislighold of svekke kredittvurderingene. 

s&p
banksektoren
s&p global ratings
Nyheter
Makro
Børs