Coronafall i forventningene

Alle tror nå at lønnsveksten vil bli lavere, også de kommende årene, viser Norges Banks forventningsundersøkelse.

Lavere forventninger: Økonomien tror at sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank ikke vil slite med høy inflasjon lenge. Foto: Are Haram
Makro

Norges Banks forventningsundersøkelse viser at coronakrisen senker forventningene til inflasjonen og lønnsveksten. Samtidig ser det verste utslaget på sysselsettingen ut til å være bak oss.

Alle grupper som spørres tror nå på lavere inflasjon enn i forrige kvartal. Det betyr ikke at inflasjonen raskt faller under inflasjonsmålet på 2,0 prosent.

Økonomene i undersøkelsen har de laveste inflasjonsforventningene, og tror på nettopp 2,0 prosent både om ett år og på lengre sikt.

Partene i arbeidslivet tror inflasjonen blir 2,3 prosent, bare litt lavere enn bedriftslederne.

Lav lønnsvekst lenge

Også forventningene til lønnsveksten i år er ned 0,2 prosentpoeng, til 1,8–2,1 prosent, avhengig av hvem man spør. Også for de kommende årene er forventningene til lønnsveksten senket med rundt 0,2 prosentpoeng.

Partene i arbeidslivet tror at lønnsveksten om fem år fortsatt er så lav som 2,9 prosent.

Bedriftslederne har fått litt økt tro på egen lønnsomhet. Nå venter over en tredjedel av lønnsomheten stiger det kommende året, opp fra en fjerdedel forrige gang.

For i år er det imidlertid et stort flertall blant bedriftslederne som mener lønnsomheten er svekket.

Det er omtrent like mange bedrifter som i år har redusert bemanningen som har økt den. For det neste året er det et lite flertall som tror på økt bemanning. Alle disse svarene er løftet litt fra forrige undersøkelse.

Sterkere krone

Økonomer flest tror på en noe sterkere kronekurs. I gjennomsnitt venter de 2,4 prosents styrking det neste året. Forrige kvartal ventet de en styrking på 1,2 prosent det kommende året.

norges bank
norges banks forventningsundersøkelse
inflasjon
lønnsvekst
kronekursen
Nyheter
Makro