Full splid mellom Mnuchin og Powell

DNB Markets tar for seg den amerikanske makrospliden i fredagens morgenrapport.

SPLID: Uenighet mellom den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell og finansministeren Steven Mnuchin.  Foto: Bloomberg
Makro

En drøy time før midnatt norsk tid ble det kjent at finansminister Steven Mnuchin ikke vil forlenge alle Feds ekstraordinære lånefasiliteter ved årsslutt. Blant annet skal fasiliteten som gjorde det mulig for Fed å begynne å kjøpe selskapsobligasjoner og den som står for utlån til mindre bedrifter (Main Street Lending Program) avsluttes. Disse utfører Fed, støttet av midler som er bevilget til finansdepartementet.

Mnuchin ber nå Fed om å føre tilbake ubrukt finansiering straks programmene utløper, slik at kongressen kan disponere midlene til andre formål.

«Federal Reserve protesterte umiddelbart, via en uttalelse bare minutter etter Mnuchins annonsering. Den slår fast at sentralbanken foretrekker at alle lånefasiliteter forlenges over nyttår, og viser til at de er viktige for å støtte oppunder økonomien. Det er ikke overraskende», skriver DNB Markets i morgenrapporten. 

At det ikke er overraskende er en referanse, ifølge DNB, til at Mnuchin minnet om at de neste månedene ville bli svært utfordrende for amerikansk økonomi, gitt den urovekkende smitteutviklingen.

Bidens administrasjon vil gjeninnføre 

«Det er gode grunner til å tro at Biden-administrasjonen vil gjeninnføre fasilitetene når den er på plass, men det er ennå en måned til», skriver DNB Markets i rapporten. 

Meglerhuset påpeker at samspillet mellom finans- og pengepolitikken i USA har vært avgjørende for at nedturen i forbindelse med pandemien ble mindre enn fryktet.

Markedet reagerer, ikke overraskende, negativt på at deler av sikkerhetsnettet for bedriftene fjernes. Fremtidskontraktene peker mot fall på rundt 0,5 prosent i S&P 500 når den åpner senere i dag, ifølge DNB Markets. 

dnb markets
Nyheter
Makro
Børs