– Det er ikke tvil om hvor aksjeverdiene ligger

En W kan utløse en kortsiktig flukt tilbake til de store og usårlige vekstlokomotivene, tror Petter Slyngstadli.

ADVARER MOT EN W: Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities. Foto: Griff Kapital
Makro

Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities uttrykker i sin seneste ukerapport bekymring for utviklingen i USA, og ikke bare at Donald Trump nekter å godkjenne valgnederlaget.

«General Service Administration, ved sin leder Emily Murphy, har heller ikke «sertifisert» valget og åpnet for at Biden-organisasjonen får de rette ressursene til å bekjempe både corona og et potensielt tilbakeslag i økonomien», skriver han.

Slyngstadli trekker også frem at USAs finansminister Steve Mnuchin før helgen kansellerte lånefasiliteter fra Federal Reserve til mindre bedrifter.

– Vi kan få en W

«I slutten av desember faller også beskyttelsen mot utkastelse av bolig ut. Det samme gjør inntektsstøtten, samt utsettelser av studielån. Videre ser det ut som at Republikanerne og Demokratene ikke blir enige om en ny stimulansepakke som kan vise seg nødvendig for at vi ikke skal ta en tur ned igjen. Veksten de neste kvartalene kan bli svak – og vi kan få en W, fortsetter analysesjefen.

Slyngstadli tar videre med at Polen og Ungarn blokkerer den nye krisepakken i Europa, og dermed stopper EUs krisefond

«Landene er misfornøyde med at EU vil kreve at stater følger «rettsstatsprinispper» for å få støtte», forklarer han.

Grønt eller traust?

Analysesjefen stiller så spørsmålet om hvilke aksjer man skal satse på. Dyre vekstaksjer i teknologi eller «grønn» sektor, eller gamle og trauste aksjer fra den gamle økonomien – i eksempelvis råvarer, olje og bank? 

«Det er ikke tvil om hvor verdi ligger, men det begynner å bli svært lenge siden det har lønt seg å kjøpe billige aksjer. Samtidig er det en grense for hvor stort gapet mellom det dyre og det billige kan bli, og en mer eller mindre stabil kontantstrøm i form av utbyttebetalinger har jo alltids en verdi i disse dager», skriver han. 

«Vi venter at verdiaksjer vil gjøre det bedre når veksten normaliserer seg, og vi ser allerede tendenser til dette. Men en W kan gjøre at investorer kortsiktig flykter tilbake til de store og usårlige vekstlokomotivene», fortsetter Slyngstadli.

petter slyngstadli
norne securities
donald trump
krisepakke
coronakrisen
grønne aksjer
utbytte
steven mnuchin
federal reserve
presidentvalg i usa
joe biden
Nyheter
Makro
Børs