– Mer alvorlig konkursfare nå

NHO-bedriftenes situasjon er klart forverret etter nye smitteverntiltak. Konkursfaren i reiseliv er overhengende, mener sjeføkonom Øystein Dørum, NHO.

Konkursfaren øker: Sjeføkonom Øystein Dørum, NHO, ser mer illevarslende konkursvarsler fra reiselivsbransjen nå enn i vår. Foto: Are Haram
Makro

I perioden med nye smittevern- og mobilitetsrestriksjoner er situasjonen for norske bedrifter blitt merkbart vanskeligere, viser NHOs nye medlemsundersøkelse.

Bedrifter fra nesten alle NHOs bransjeforeninger oppgir lavere ordreinngang, ordrereserver og omsetning, og flere opplever dårligere likviditet og/eller har reell frykt for konkurs.

Kraftig omsetningsfall

– Det er først og fremst reiselivsbedriftene og service- og handelsbedriftene som har fått det verre, og det er også hva vi skulle forvente, i lys av de nye restriksjonene, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO. 

Innen reiseliv har 57 prosent av bedriftene minst 50 prosent lavere omsetning enn i fjor. NHO Mat og Drikke utgjør motpolen, der hver tredje bedrift har høyere omsetning enn i fjor og 40 prosent holder omtrent fjorårsnivå.

–Mye mer alvorlig

Mandag spådde hotelleier og investor Petter Stordalen en historisk konkursbølge utover våren. NHO-tallene viser imidlertid færre reiselivsbedrifter som frykter konkurs nå enn i tilsvarende undersøkelse i april.

– Bedriftene tåler én måned med kraftig omsetningsfall, de tåler to og de tåler kanskje tre måneder, men før eller senere er det tomt, sier Dørum.  

– Det er et mye mer alvorlig varsel at 39 prosent av reiselivsbedriftene nå har reell konkursfrykt enn at 52 prosent svarte det samme i april, mener han.

– Til nå har vi hatt relativt få konkurser, men det er ingen tvil om at vi styrer mot flere konkurser neste år.

Konkursfrykten er størst blant småbedriftene. Hver femte bedrift med under ti ansatte mener nå faren for konkurs er reell.

Permittere eller si opp?

Undersøkelsen viser at mens litt flere bedrifter faktisk har nedbemannet under krisen, er det noen færre bedrifter som planlegger oppsigelser den kommende tiden. Dørum tror det gjenspeiler at mange av bedriftene oppfatter de nye restriksjonene og forverringen av situasjonen som noe som går relativt raskt over.

– Hvor lang permitteringsperiode trenger og tåler norske bedrifter?

– En mulig tolkning av svarene i denne undersøkelsen er at mange bedrifter nå velger permittering fremfor oppsigelser fordi de tror at situasjonen er forbigående. Det er rimelig å tro at smitteverntiltakene vil slå ned den pågående smittebølgen og at for eksempel restaurantene og utestedene vil kunne ta tilbake permitterte ansatte på nyåret. For slike bedrifter er det mindre behov for en lengre permitteringsperiode, mener Dørum.

Han tror at mange bedrifter har valgt permittering fremfor oppsigelser fordi de tror problemene er forbigående:

– For restaurantene, for eksempel, tror jeg de gjør klokt i å forberede seg på at de kan trenge sine ansatte relativt tidlig neste år. For slike bedrifter er det ikke noe stort behov for en lengre permitteringsperiode, mener Dørum.

– Varig borte

– Situasjonen er helt annerledes for hoteller og luftfarten. De må ikke bare vente på at restriksjonene lettes, men på at hele situasjonen klareres ved at tilstrekkelig mange får vaksine. Og selv når vaksinen er på plass, er det nokså bred konsensus nå om at deler av etterspørselen er varig borte, sier han.

– En lang permitteringsperiode gir mening hvis man kan forvente at man skal ta tilbake staben. Hvis bransjen står foran flerårig svikt, kan lange permitteringsperioder «låse inn» arbeidskraft som i stedet bør omstilles til andre jobber.

Til tross for et massivt omsetningsfall og høy opplevd konkursfare, er det bare en drøy tredjedel av reiselivsbedriftene som planlegger oppsigelser. Frem til nå har imidlertid hver femte reiselivsbedrift allerede gjennomført oppsigelser.