Apple-tall varsler landsdekkende nedtur

Selv om nedstengningen er tøffest i storbyene, faller aktiviteten nesten like mye i alle fylker.

Harde i klypa: Onsdag forlenget statsminister Erna Solberg restriksjonene, og ennå er det trolig lenge til tiltakene fra finansminister Jan Tore Sanner begynner å hjelpe. Foto: Are Haram
Makro

Onsdag forlenget regjeringen de nasjonale smitteverntiltakene med nye tre uker. Parallelt med disse tiltakene har Oslo, Bergen og Trondheim ført an med langt strengere lokale tiltak. I noen grad er disse lokale tiltakene kopiert av nabokommunene. 

Resultatet er at restriksjonene er langt tøffere i og rundt de store byene enn ellers i landet. Det hindrer ikke at aktiviteten ser ut til å falle omtrent i takt i hele landet.

Fra vekst til fall

Mobilitetsdata fra Google, Apple og TomTom viser at bilbruken var dobbelt så langt under normale under nedstengningen i den første fasen som nå.

Samtidig er fallet i aktivitet nå omtrent like stort, for i september og oktober lå bilbruken et godt stykke høyere enn på samme tid i fjor.

Data fra TomTom viser at køproblemene mellom august og oktober lå 10–20 prosent over 2019-nivå. Så kom restriksjonene i november. De siste tre ukene har køproblemene vært 19–30 prosent under 2019-nivå. Særlig Oslo og Bergen skiller seg ut med langt mindre tett trafikk i november.

Apples mobilitetsdata viser at bruken av offentlig transport i november har ligget drøyt 30 prosent under 2019-nivå.

Litt flere nå: Trafikkfallet var ekstremt rundt påsken, men er igjen blitt ganske dypt. Foto: NTB

Google-data viser 16 prosent økt digital aktivitet i boligene, 45 prosents nedgang på arbeidsplassene og hele 51 prosent mindre ved kollektivknutepunkter.

Innlandet faller mest

Bare Apple har data fordelt på norske fylker. De viser hvordan hjemmesommeren 2020 slo enda mer ekstremt ut enn noen til nå har anslått. Apple-data knyttet til bilbruk økte i juli med 800 prosent i Nordland, sammenlignet med 2019. I Møre og Romsdal var økningen nesten 700 prosent.

Apple-dataene viser samtidig at det slett ikke bare er i Oslo og Bergen at aktiviteten har falt under den pågående nedstengningen.  

Tvert imot er fallet størst for Innlandet og Møre og Romsdal, hvor bilaktiviteten er nær halvert fra inngangen av oktober til nå, og for Vestland, hvor bilrelatert Apple-trafikk er ned rundt 70 prosent.

Tapere i hele landet

Dette stemmer godt med Finans Norge jobbskaperbarometer, som viser at de samme fylkene, Innlandet, Møre og Romsdal og Vestland, er fylkene med størst nedgang i sysselsettingen fra 2019 til 2020, med henholdsvis 6,3, 4,6 og 4,6 prosent.

Også i fylker uten egne restriksjoner, og hvor hjemmekontor, kollektivtrafikk eller pendling til fots eller på sykkel ikke er mye utbredt, er bilbruken kraftig ned, ifølge Apple-tallene.

Det gjelder også i Nordland og i Troms og Finnmark, hvor fallet i sysselsettingen så langt er mindre enn for gjennomsnittet av norske fylker. I disse tallene fra Finans Norge er imidlertid permitterte regnet som sysselsatte.

coronakrisen
trafikk
kollektivtrafikk
hjemmekontor
sysselsetting
apple
Google
tomtom
finans norge
Nyheter
Makro