Private inntekter ned i USA

Makro

Private inntekter i USA var ned 0,7 prosent på månedsbasis i oktober, ifølge amerikanske statistikkmyndigheter. Iføkge Direkt Makro var det på forhånd ventet at de private inntekten ville stå på stedet hvil. 

Amerikanernes private forbruk var, ifølge samme kilde, opp 0,5 prosent på månedsbasis i oktober, mens det i forkant var ventet å stige med 0,4 prosent. 

Inflasjonsmålet kjerne-PCE i USA var opp 1,4 prosent på årsbasis i oktober, dette var på linje med hva som var ventet på forhånd.  ifølge Direkt Makro.

Nyheter
Makro
Børs