Spår oljepengebruken til 392,5 milliarder

Finansdepartementet anslår en oljepengebruk på 12,3 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

ANSLÅR OLJEPENGEBRUK: Finansminister Jan Tore Sanner. Foto: NTB
Makro

I nysaldert budsjett for 2020 anslår Finansdepartementet bruken av oljeinntekter til 392,5 milliarder kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet, skriver departementet selv på sine hjemmesider fredag. 

Dette tilsvarer 3,9 prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland ved inngangen til året, og utgjør 12,3 prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge.

Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet i 2020 er 148,9 milliarder høyere enn anslått i Saldert budsjett 2020, men 2,5 milliarder kroner lavere enn anslått i Nasjonalbudsjettet 2021.

Budsjettimpulsen, det vil si endringen i det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet som andel av verdi­skapingen fra året før, anslås til 4,5 prosent i 2020, det samme som anslått i Nasjonalbudsjettet 2021.

Departementet anslår summen av bevilgninger til økonomiske tiltak vedtatt eller foreslått i forbindelse med virusutbruddet til 131 milliarder kroner i 2020. 

«Samtidig har lavere aktivitet i økonomien gitt nedgang i statens inntekter og økning i utgiftene til dagpenger til ledige og permitterte. Både høyere utgifter og lavere inntekter har bidratt til at budsjettbalansen for 2020 er kraftig svekket», heter det.

Les mer her.

oljepengebruk
oljefondet
finansdepartementet
bnp
Nyheter
Makro
Børs