Optimismen tilbake

Både detaljhandelen og ledighetstallene overrasket positivt. Nå tror tre av fire bedrifter på normalisering det neste året.

Holder stand: Detaljhandelen økte overraskende sterkt i oktober, men mye på bekostning av tjenestehandelen. Foto: NTB
Makro

SSBs detaljomsetningsindeks økte overraskende sterkt i oktober, 1,2 prosent. Men økte varekjøp gjenspeiler et fall i tjenestekonsumet, advarer seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

Dessuten: Etter oktober kom den nye runden med smittevernrestriksjoner. Tall over Nordea-kundenes kortbruk viser at særlig tjenestekonsumet, men også varekonsumet, har falt markant i november.

Der samlet kortbruk i sommer lå opptil 20 prosent over fjoråret, er hele økningen nå borte. Kortbruken har ikke vært lavere siden tidlig i mai.

Mindre økning

Fredag kom også NAVs ledighetstall for november. På halvannen uke har tallet på helt ledige økt med nye 2.200 til 109.000. Dette er imidlertid langt mer beskjeden økning enn uken før, da det ble 5.500 nye helt ledige.

Der økonomene ventet en ledighet på 4,0 prosent, viste NAV-tallene 3,9 prosent.

Venter rask normalisering

Samtidig som ledigheten nå øker langsommere enn tidligere i måneden, mener analyseselskapet Experian at optimismen forsiktig vender tilbake i næringslivet.

Optimistiske bedrifter: Undersøkelsen fra Per Ivar Kristiansen og Experian viser tro på rask normalisering. Foto: Are Haram

Ifølge selskapets undersøkelse venter tre av fire bedrifter å ha normal omsetning og bunnlinje i løpet av det kommende året.

Og om man ser halvannet år frem, tror hele 90 prosent av bedriftene normale tilstander.

Så langt i år har antallet konkurser sunket med 9,6 prosent. Salgsdirektør Per Ivar Kristiansen i Experian venter imidlertid kraftig konkursøkning i bransjer som overnatting og servering.

Mildere nedstengning

Makroøkonom Oddmund Berg i DNB Markets understreker at effektene av den pågående nedstengningen er mildere enn i mars. Det skyldes at flere sektorer nå kan drive tilnærmet som vanlig, men også at arbeidsgiverne nå må dekke ti permitteringsdager, mot to i mars.

Swedbank-økonomene tror ledigheten vil stige noe de kommende månedene, og forbli høy så lenge smitteverntiltakene er på plass.

«Så fort samfunnet åpner opp igjen, venter vi et bratt fall i ledigheten og sterk økning i aktiviteten», skriver Swedbank i sin kommentar.

detaljhandel
registrert ledighet
nav
experian
konkurser
Nyheter
Makro