Avtale svekker budsjettbalansen med 14,6 milliarder

Enigheten mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet fører til at budsjettbalansen svekkes med 14,6 milliarder kroner.

Makro

Av avtalen fremgår det at helårseffekten av de økte utgiftene knyttet til skatte- og avgiftslettelser er på totalt 13,6 milliarder kroner.

I tillegg kommer 4,7 milliarder i skatte- og avgiftslettelser i coronapakken partene kom til enighet om etter en ukes forhandlinger.

Samtidig reduseres utgiftene med 3,6 milliarder kroner i avtalen, noe som innebærer at budsjettet svekkes med 14,6 milliarder kroner på helårsbasis.

Nyheter
Makro
Børs