Jobbtall fra USA langt bedre enn ventet

Antallet nye førstegangssøkende til ledighetstrygd i USA i forrige uke var langt lavere enn ventet.

NYE JOBBTALL: Her pendlere på T-banen i New York. Foto: Bloomberg
Makro

712.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 28. november, viser tall fra det amerikanske arbeidsdepartementet. Dette var 75.000 færre enn uken før.

På forhånd var konsensus et antall på 775.000 førstegangssøkere.

For en uke siden ble jobless claims-tallet rapportert til 778.000. Dette var 30.000 flere enn uken før, og godt over konsensus på 730.000. Nå er tallet revidert opp til 787.000.

Fireukers glidende snitt oppgis til 739.500, ned 11.250 fra foregående uke. Foregående ukes telling er revidert opp fra 748.500 til 750.750.

Da coronaviruset rammet USAs arbeidsmarked på det verste, var antallet jobless claims oppe i mer enn seks millioner.

Halv million færre fortsatt på trygd

Continuing claims – antallet amerikanere som fortsetter å motta ledighetstrygd – har også gått kraftig ned. Pr. 21. november var antallet nede i 5,52 millioner, ned 569.000 fra uken før og det klart laveste nivået hittil etter coronakrisen.

Dette tallet er også langt lavere enn ventet. Konsensus her var på forhånd 5,92 millioner.

Antallet uken før er justert noe, fra 6,07 millioner til 6,09 millioner.

På det meste har continuing claims vært så høyt som nær 23 millioner i forbindelse med coronakrisen.

usa
jobless claims
arbeidsledighet
førstegangssøkende
ledighetstrygd
coronavirus
coronapandemien
trygd
covid-19
breaking
Nyheter
Makro
Børs