Kinesisk kone felte Nicolaisen

Jon Nicolaisen mister sikkerhetsklareringen fordi han er gift med en kinesisk kvinne, og må derfor gå på dagen som visesentralbanksjef.

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen.  Foto: Are Haram
Makro

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen går av på dagen. Årsaken er at manglende sikkerhetsklarering.

Finansdepartementet skriver i sin pressemelding at sivil klareringsmyndighet har avslått søknaden omfornyet sikkerhetsklarering.

Nylig gjenoppnevnt

Nicolaisen har vært visesentralbanksjef siden 1. april 2014. Han ble 1. april 2020 oppnevnt som visesentralbanksjef med et særskilt ansvar for å følge opp bankens oppgave med å forvalte Statens pensjonsfond utland.

Finansdepartementet vil straks sette i gang en rekrutteringsprosess for å besette åremålsstillingen. I samråd med Norges Bank vil det bli vurdert om det er behov for å ansette noen midlertid i stillingen, i påvente av en fast ansettelse.

Håndterte Tangen

I april byttet Nicolaisen ansvarsområde. Etter å ha vært ansvarlig for sentralbankvirksomheten, steppet han inn i posisjonen Egil Matsen hadde hatt, som ansvarlig for Oljefondet. Samtidig kom Ida Wolden Bache inn i Nicolaisens tidligere posisjon.

Det medførte at det var Nicolaisen som sammen med sentralbanksjef Øystein Olsen håndterte det meste av Tangen-saken gjennom våren og sommeren.

Kinesisk kone

I sin pressemelding sier Nicolaisen at den eneste årsaken til manglende sikkerhetsklarering er at han er gift med en kinesisk kvinne, som bor i Kina og understøttes økonomisk av Nicolaisen.

Med denne avgangen fortsetter perioden med uvanlig hyppe utskiftinger i Norges Bank-ledelsen. Først trakk Matsen seg før tiden, og ble erstattet av Bache, mens oppgavene til de to visesentralbanksjefene fikk en rokade. 

Nicolaisen ble gjenoppnevnt ut 2023 så sent som i april, men nå må Norges Bank finne en ny person igjen.

På toppen av dette, er det ikke mer enn drøye to år til Øystein Olsens andre og siste åremål går ut.

breaking
Nyheter
Makro
Børs