– Kan markere et definitivt vendepunkt for pandemien

Vaksiner gir raskere normalisering og tidligere renteoppgang, mener økonomene i Nordea Markets. Neste sommer kan bli vendepunktet.

Publisert 7. des. 2020 kl. 10.57
Oppdatert 7. des. 2020 klokken 14.31
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 550 ord
VENDEPUNKT: Sjeføkonom Kjetil Olsen og analytiker Dane Cekov i Nordea Markets mener neste sommer kan komme til å markere et definitivt vendepunkt for pandemien. Foto: Are Haram

Oppløftende vaksinenyheter gir håp om raskere normalisering av norsk økonomi enn tidligere antatt, ifølge fersk rapport fra Nordea Markets. 

«Sannsynligheten har dermed økt for at Norges Bank hever renten tidligere enn de har signalisert», skriver sjeføkonom Kjetil Olsen og analytiker Dane Cekov i Nordea Markets.

Med en normalisering av økonomien et halvår tidligere enn antatt, er det ifølge Olsen og Cekov rimelig å anta at også første renteøkning fremskyndes et halvår. I så fall kan vi se en første renteøkning her hjemme i første kvartal 2022, mener duoen.

Vendepunktet

Olsen og Cekov venter nå en stor grad av normalisering av norsk økonomi fra neste sommer, klart tidligere enn de fleste så langt har lagt til grunn. Det er ventet at de første vaksinedosene vil ankomme Norge i januar, og brorparten av de 1,3 millioner nordmenn som er i risikogruppen vil trolig bli vaksinert i løpet av første kvartal 2021. 

Det forventes deretter god tilgang til vaksine for den øvrige befolkningen i løpet av første halvår 2021. Det er dermed ifølge Olsen og Cekov rimelig å tro at vi på senvinteren og våren gradvis kan avvikle mange av smitteverntiltakene som demper aktiviteten i økonomien. 

«Når det samtidig ser ut til at varmere vær reduserer smitten noe, kan neste sommer komme til å markere et definitivt vendepunkt for pandemien», skriver duoen.

De mener ikke at COVID-19 vil ikke være borte, men at fortsatt vaksinering trolig vil redusere sannsynligheten for en tredje smittebølge neste høst. Livet kan derfor komme til å vende tilbake til en slags normal neste sommer og økonomien kan dermed komme til å hente seg inn raskt. 

Varm høstferie

Selv om det er usikkert når den kritiske immuniseringsterskelen vil bli nådd, tror Olsen og Cekov at andre utviklede land også vil være godt i gang med vaksineringen når vi tar sommerferie neste år. 

«Som et minimum tror vi reisevirksomheten på tvers av land vil ta seg kraftig opp utover høsten neste år. Om du ikke får dra utenlands på sommerferie bør dermed høstferien i varmere strøk være reddet», heter det.

Forbruksvekst

De oppløftende vaksinenyhetene gir gode grunner til å tro at en normalisering i norsk økonomi vil komme raskere enn mange – inkludert Norges Bank – ventet. Den store sparebufferen som er bygd opp blant husholdningene og et sterkt ønske om å vende tilbake til normalen, legger til rette for kraftig vekst i forbruket neste år, tror Olsen og Cekov.

De venter at særlig forbruket av tjenester vil hoppe kraftig opp og gi et betydelig løft i det private forbruket inn mot sommeren. Det vil være den klart viktigste driveren bak oppgangen i fastlands-BNP neste år, mener sjeføkonomen og analytikeren.

Sammenlignet med anslagene til Norges Bank kan det nå ifølge Olsen og Cekov se ut til at normaliseringen av økonomien framskyndes med rundt et halvt år. Det vil også bidra til at ledigheten kommer ned og når et mer normalt nivå raskere. 

«Det er spesielt den arbeidsintensive tjenestesektoren som har blitt rammet av smitteverntiltakene. Når disse blir avviklet, vil de aller fleste som nå er permitterte og arbeidsledige, trolig komme tilbake i jobb igjen», skriver duoen, som mener det er vanskelig å anslå de mer langsiktige og strukturelle konsekvensene av coronapandemien. 

De tror eksempelvis turismen vil komme kraftig tilbake mens jobbreiser og -konferanser trolig vil operere på et lavere nivå enn før coronaen mer varig. Det vil derfor ta tid før arbeidsledigheten er helt normalisert, ifølge Olsen og Cekov.