Bare en liten BNP-smell

BNP i Fastlands-Norge falt 0,9 prosent i november. Fallet var langt mindre enn ventet.

STØTDEMPER: Industrien sørget for å dempe BNP-fallet i november. Her fra Norsk Hydros aluminiumsverk i Sunndal. Foto: Norsk Hydro
Makro

Nye tall fra nasjonalregnskapet viser at bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge falt 0,9 prosent sesongjustert i november.

Konsensus pekte mot et fall på 1,6 prosent i måneden som ble preget av at myndighetene dro i gang igjen med nasjonale innstramninger for å stagge coronasmitteutviklingen.

Dette skjer etter at 1,2 prosent vekst fra september til oktober sørget for en uventet sterk start på fjerde kvartal.

Fastlands-BNP hadde før november steget seks måneder på rad etter det brå fallet i vår, og aktiviteten i fastlandsøkonomien var denne måneden 2,4 prosent lavere enn i februar.

– Mot slutten av oktober økte antallet coronasmittede i Norge, og smitteverntiltakene ble trappet opp. Effekten av tiltakene ser vi først i novembertallene, sier Pål Sletten, seksjonssjef for nasjonalregnskap, i en kommentar til tallene.

Industri en støtdemper

November-nedgangen var mest markert i tjenestenæringer hvor aktiviteten allerede var betydelig redusert, som overnatting, servering og kultur. Aktiviteten i varehandelen gikk derimot noe opp, og en mulig forklaring er ifølge SSB en vridning av julehandelen fra desember til november. I tillegg ble Black Friday spredt utover en uke for å ta hensyn til smittevern.

– I motsetning til i mars ble verken skoler eller barnehager stengt i november. Også i helsevesenet vurderer vi aktiviteten til å ha vært nær normal, men her er usikkerheten noe større. Sammen med oppgang i varehandelen og god utvikling i industrien, førte dette til at nedgangen i november tross alt var forholdsvis liten, sier Sletten.

Samlet BNP såvidt ned

Fiskefangstene falt i november, fra et uvanlig høyt nivå i oktober. Elektrisitetsproduksjonen gikk også ned, sesongjustert. Utenom disse to næringene falt Fastlands-BNP 0,4 prosent.

Utvinning av olje og gass gikk ifølge nasjonalregnskapet opp igjen i november, etter å ha vært betydelig redusert i oktober som følge av streik og vedlikeholdsstans. 

Samlet BNP, altså inkludert utvinning, rørtransport og utenriks sjøfart, falt bare 0,1 prosent i november.

breaking
Nyheter
Makro
Børs